Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 2 » pagina 62-64

Op Doorreis ...

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 2, pagina 62-64.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Schagen — Het Nessemer-Boerencabaret van Jan Buisman Jr is aangezocht om op 11 April voor de Avro-microfoon op te treden. Er is een zendtijd van vijftig minuten toegewezen voor dit Westfries-programma.
Ook te Blaricum zal het gezelschap optreden in „De Oude Boerderij” van Cor de Bas.

Purmerend — De buurtvereniging „Achterdijk” heeft aan B. en W. verzocht de naam van deze straat te veranderen in Handelskade. N. Noordh. Courant

Wij willen in dit verband de buurtvereniging wijzen op een andere belangrijke en drukke straat met een zeer eenvoudige naam, n.l. de Kalverstraat in Amsterdam. Een rechtgeaard Amsterdammer zou uit z'n vel springen als B. en W. deze naam zouden veranderen in Handelsstraat of zo. Aan historische herinneringen moet men niet gaan peuteren!

Beemster — De plaatselijke Commissie voor het herstel van het landschapsschoon heeft goede plannen. Een geheel nieuw project voor de herbeplanting is in voorbereiding.
We hopen hier spoedig op terug te kunnen komen. Alle krachten worden ingespannen om de Beemster weer te maken tot Neerlands schoonste polder.

Dank zij de welwillende medewerking van het bestuur van de Nutsspaarbank zal een gedeelte van de schilderijen- en prentenverzameling van het Historisch Genootschap Jan Adriaenszoon Leeghwater in de wachtkamer worden geëxposeerd.

Zaandam — Op initiatief van den burgemeester hebben de verschillende plaatselijke gemeenschappen zich in federatief verband verenigd tot de Zaanse Gemeenschap.
Behalve de uitvoering van een uitgebreid programma op het gebied van verenigingsleven en sport meende de voorzitter dat het van groot belang voor de culturele ontwikkeling zou zijn, indien de volksgebruiken zoals Luilak, Sint Maarten en derde Pinksterdag tot een beschaafd-leven werden teruggebracht. Vrije Volk

Schermerhorn — Het wordt hoog tijd dat de gebrandschilderde ramen van de Ned. Herv. Kerk grondig worden gerestaureerd. Ook het prachtige interieur van de kerk vraagt dringend herstel.

Schermer — Als bizonderheid kunnen we mededelen dat enige van de gespaard gebleven watermolens, het vorige jaar weer goede diensten hebben bewezen bij de bemaling.

Krommenie — Zaterdag 9 Maart heeft de Krommenieër bevolking haar klok, die sinds 30 April 1943 uit de toren van de Ned. Herv. Kerk verdwenen was, op feestelijke wijze weer teruggebracht.
De klok was niet in Duitsland maar bij Urk op de bodem van het IJselmeer terecht gekomen. Omdat de heer S. Rouwendaal op het laatste nippertje het randschrift genoteerd had, kon zij herkend worden. Ter herinnering aan de wegvoering van de in 1396 gegoten klok heeft men er op gegraveerd:

Ik werd geroofd op Duits bevel,
'k Zou meedoen aan de oorlogshel.
Ik zonk bij Urk in 't IJselmeer,
Men vond mij. Nu luid ik weer.

Wie kan ons eens iets vertellen over het tot zinken brengen van de schuit met klokken bij Urk?

Behalve de kleinste van de twee raadhuisklokken, die in 1564 door Peter van den Ghein gegoten werd, zijn voor zover bekend alle klokken uit Purmerend versmolten. N. Noordh. Courant

Texel — De tijdens de opstand zwaar gehavende kerk te Den Burg zal onder toezicht van Monumentenzorg hersteld worden.

Zwaag — De oude kerkgebouwen te Zwaag en Hauwert zullen onder leiding van architect Th. Rueter worden gerestaureerd.

Andijk — Voor de herbeplanting langs de wegen zullen reeds 28.000 heesters, 500 sierheesters en 11 à 1200 bomen worden aangekocht.

Enkhuizen — Na enige jaren gesloten te zijn geweest, is het Waagmuseum weer voor het publiek opengesteld. Vooral de Chirurgijnskamer is zeer bezienswaardig. Door een betere opstelling van de voorwerpen is de verzameling overzichtelijker geworden. Enkh. Courant

Wie zijn er bereid om ons geregeld dergelijke berichtjes toe te zenden? Het is niet uitgesloten dat we binnenkort eens een prijsvraag of fotowedstrijd organiseren.
Trouwens er zijn meerdere plannen geopperd, waarop wij stellig terug zullen komen.
Laten we echter eerst eens proberen om het aantal reisgenoten te vergroten. Het klinkt wel vreemd, maar hoe voller de wagen, hoe gemakkelijker voor Bruin om deze te trekken.

Gaarne zouden we een overzicht samenstellen van musea en bezienswaardigheden. Willen de besturen ons aan gegevens helpen: opengesteld, entreeprijs enz. Graag zo spoedig mogelijk, want in Mei willen we er weer op uit.

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.