Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 3 en 4 » pagina 67-68

Een buitengewoon buitenkansje

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 3 en 4, pagina 67-68.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

U meent alleen maar denkbeeldige reizen langs een papieren weg te zullen maken met „De Speelwagen”, maar dat is niet geheel juist.
We zullen ook „echte” uitstapjes organiseren naar de verschillende oude dorpen en steden om onder deskundige leiding te genieten van de historische en landelijke schoonheid.
U wordt dan in groepsverband de gasten van één der verenigingen, welke ten nauwste met de uitgave van ons blad zijn verbonden.
Zo hopen wij b.v. binnenkort te kunnen aankondigen, dat er voor een dertigtal reisgenoten de gelegenheid bestaat om een tweedaags bezoek te brengen aan Hoorn, Edam, Enkhuizen, de Zaanstreek, Beverwijk of Alkmaar. We zouden een beroep willen doen op de verenigingsbesturen om een aardige dagindeling op te stellen, en zorg te dragen voor onderdak. (Een en ander natuurlijk voor eigen rekening, maar toch zó, dat de gasten hun bedje gespreid vinden).
Misschien zijn er wel leden, die een logé willen hebben?! Enfin, we gooien maar een balletje op.
„Wat willen jullie dan?” vraagt een secretaris-penningmeester met rimpels in het voorhoofd.
De stad zien, kijken waar je anders de deur gesloten vindt, een mooie lezing horen, samen koffiedrinken en vrolijk zijn en dan later nog eens terugkomen.

Toen een beroemd journalist eindelijk de koster van de Rijperkerk hd gevonden, zei deze, terwijl hij de sleutel in het slot stak: „Het is druk tegenwoordig, meneer, bar druk, gister was hier ook al iemand!” Is dat nou wat?
We moeten niet in de eerste plaats de vreemdelingen opwekken onze monumenten te bezichtigen, maar zelf ook eens gaan kijken...! En omdat onze reisgenoten geen vreemdelingen zijn, willen we deze uitstapjes beschouwen als gastdagen, waarop de gastheren en -vrouwen hun mooiste spulletjes laten bewonderen. Ze krijgen er dan zelf nog meer plezier in en zullen er des te zuiniger op passen, wat zeker van belang is, want erfstukken zijn niet te vervangen.
Na dit aanloopje, kondigen wij u meteen onze eerste gastdagen aan.

NAAR „DE ZANDHOEVE”

Zaterdag 10 en Zondag 11 Augustus zullen wij de gasten zijn op de Volkshogeschool „de Zandhoeve” te Bergen. Mooier kan het niet. „De Zandhoeve” is een prachtig gebouw, dat buitengewoon fraai gelegen is op een van de duintoppen tussen Bergen en Schoorl. Het uitzicht is schitterend; men kijkt over de duinen en het polderland tot ver voorbij Alkmaar.

Het programma zal zo worden samengesteld, dat er voldoende tijd overblijft voor kerkgang en wandelingen. Natuurlijk wordt een bezoek gebracht aan het aardige museum, terwijl een lezing over Oud-Bergen ons enig inzicht zal geven in de geschiedkundige ontwikkeling van dit oer-oude dorp, dat zo'n sprekend verleden heeft.
Omdat slechts enige tientallen van onze reisgenoten ondergebracht kunnen worden, raden wij u aan terstond op te geven aan: De Volkshogeschool „de Zandhoeve”, Bergen N.H. Tel. (K 2208) 2734, dat u gaarne van de partij wilt zijn. Natuurlijk mogen echtparen zich gezamenlijk opgeven.

Zij, die niet meer toegelaten kunnen worden, krijgen ten spoedigste bericht. De kosten bedragen van Zaterdagmiddag vóór de koffiemaaltijd tot Maandagochtend na het ontbijt of Zondagavond na de koffiemaaltijd ƒ 5.- (bij aankomst voldoen). De deelnemers krijgen persoonlijk nog uitvoerige inlichtingen over busverbindingen enz.
Alles wordt u zeer gemakkelijk gemaakt, maar wie te lang wacht, grijpt er naast.


„Het leven zucht, naar licht en lucht.
Om 't licht niet buiten 't huis te sluiten
Is 't schoon gebruik van glazen ruiten.
Maar 't huis des harten bouwt men dicht
Door ijdelheid en beuzelingen
Met hout en steen der aardsche dingen,
En stopt het toe voor 's Hemels licht”.

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.