Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 3 en 4 » pagina 81

Humor in straatnamen

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 3 en 4, pagina 81.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: K. Norel.

Ja, voerman van„De Speelwagen”, dat „'ewwe je best zaid”, toen je op de tweede reis de Purmerenders voorhield dat ze aan historische straatnamen niet moeten gaan peuteren.

In Enkhuizen hebben ze dat ook gedaan. De mensen van de Modderpomp geneerden zich voor die toch goed Nederlandse en ook boerse naam (er wonen allemaal boeren en bouwers). Ze schreven een brief aan de Gemeenteraad en het is nu een akelig vlakke Noordergracht geworden.

Nog erger! Er was in Enkhuizen een alleraardigst Vrijerswegje. De mensen daar waren blijkbaar vergeten, wat ze in hun jonge jaren vast allemaal graag deden. Ook zij stuurden een brief aan de raad en die, al even zeer gespeend van alle zin voor boert en geest, maakte er Korte Burgwal van.

Er zijn in Enkhuizen nog meer straatnamen, die de oubolligheid van onze voorvaderen in herinnering houden, de Meidenmarkt, het Hennegat, Tusschen Hel en Vagevuur.

Ik houd mijn hart vast voor het ogenblik dat in een dier straten een zuurpruim komt te wonen. Want die adresseert natuurlijk!

En de gemeenteraad is zo welwillend, zo fatsoenlijk en zo gespeend van zin voor humor en geschiedenis, dat het adres bij voorbaat ingewilligd is.

Of zou de oorlog in Enkhuizen genoeg spinrag hebben weggeblazen dat zelfs de raad een beetje van zijn burgerlijkheid heeft ingeboet?

Het is te hopen! Wie weet, herstelt hij nog de Modderpomp en het Vrijerswegje in ere.

K. Norel

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.