Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 9 » pagina 268-270

Op Doorreis

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 9, pagina 268-270.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Schelllinkhout - Het aardige raadszaaltje ten gemeentehuize, waarvan de muren vrijwel geheel betegeld zijn, werd onlangs door het wegbreken van een paar kasten verruimd, waarbij nog een paar oude tegeltableaux te voorschijn kwamen. De kasten waren er nl. indertijd min of meer klakkeloos tegenaan geplaatst. Verder kwam de oude, zachtblauwe kleur voor de dag waarin al het houtwerk vroeger, passend bij de betegeling, was geschilderd. Wanneer de verfpositie het toelaat, zal de huidige imitatie-eikenhout-beschildering vervangen worden door de oude blauwe tint, waardoor de vroegere sfeer ongetwijfeld zeer benaderd zal worden.

Reisherinneringen - Wanneer u thuisgekomen, nog eens zit na te kaarten over uw uitstapjes met „De Speelwagen” , wilt u waarschijnlijk het geziene nog wel eens weer voor ogen hebben. Sommigen hebben foto's gemaakt, anderen zijn daarvoor niet in de gelegenheid geweest. Toch is er ook dan een mogelijkheid om aan "reisindrukken" te komen: zoals u nl. in aflevering 5 van de Speelwagen hebt gelezen, kunt u zich daarvoor wenden tot het Lichtbeeldeninstituut, Heerengracht 284, te Amsterdam.
Niet alleen kunt u daar voor lezingen en gezellige avonden lichtbeelden huren (de kosten zijn ƒ 3,75 per 25 stuks, ƒ 5,- per 50 st.), maar ook kunt u er foto's bestellen (de kosten hiervan zijn ƒ 0,90 per afdruk op briefkaartformaat; ƒ 1,50 formaat 13/18, enz.). Betreft het huren van lichtbeelden de gehele aarde, foto's zult u practisch alleen van ons eigen land kunnen krijgen.
Wat voor opnamen zijn dat dan? Zowel op geografisch als op kunsthistorisch gebied bezit het Lichtbeeldeninstituut uitgebreide collecties. Van Hollands Noorderkwartier - wat u uiteraard het meest zal interesseren - bijvoorbeeld zijn er zowel de verschillende landschappen, de polders, duinen en geestgronden, met hun occupatie, alsook de dorpen en steden met hun typische geveltjes te vinden.
Wanneer u zelf niet dadelijk wilt of kunt komen uitzoeken, kunt u catalogi aanvragen, zodat u op uw gemak thuis kunt nazien, wat u het meest interesseert.
Mocht u dus materiaal ter illustrering van uw lezingen, of voor uw eigen archief nodig hebben, wendt u dan eens tot het Lichtbeeldeninstituut, waar men u gaarne alle gewenste inlichtingen zal willen verschaffen. M. B.

Zaandam - De zes gebrandschilderde ramen uit de Oostzijderkerk zullen door W. Bogtman te Haarlem worden gerestaureerd. Tijdens de oorlog waren deze ramen te Assen in veiligheid gebracht.

Medemblik - De vanouds bekende Medemblikker molen, welke voor afbraak te koop was, is gekocht door W. P. Vijn en P. Aardeburg te Medemblik, welke het voornemen hebben om de molen te restaureeren. Bravo!!

De Rijp - De vier grootste gerestaureerde glas-in-loodramen zijn aangekomen en worden opnieuw geplaatst in de Ned. Herv. Kerk.

Op 31 Augustus hebben de klokken weer voor de eerste maal na hun thuiskomst geluid.

Op 2 September heeft men een begin gemaakt met de restauratie van het eeuwenoude hotel "Het Stadhuis van Amsterdam" op de Dam.

Wormerveer - In "Ons Huis" werd een zeer interessante Oudheidkundige Tentoonstelling gehouden. Behalve de vele antiquiteiten, waren er bovendien een groot aantal afbeeldingen van molens geëxposeerd, welke vervaardigd waren door Gerrit Mol.

Katwoude - Tijdens de raadszitting in Katwoude werd het wapen (een grote kat in een boom) besproken. De een wist te vertellen, dat er vroeger een woud was geweest met wilde katten, een ander leidde de naam af van een woud, dat eertijds beschermd werd door een kade, alzo kadewoude, kadwoude, Katwoude.
Burgemeester Kelder maakte er een grapje van en merkte op, dat de katten van Katwoude misschien de wijk hadden genomen naar een plaats, die daarom Katwijk is geheten!
Toch is het niet onaardig om de oorsprong van het wapen eens op te sporen. Is het werkelijk de kade, waarop in de naam wordt gezinspeeld, dan moet de kat uit de boom. Zijn de wilde katten echter in de oudheid baas aan het IJsselmeer geweest, dan mag de boom uit het woud met trots dit last je blijven dragen. Prov. Noordh. Courant

Voor het Decembernummer, dat een omvang zal hebben van 48 pagina's, zouden we gaarne enige artikelen hebben, welke betrekking hebben op de kalenderfeesten in deze maand.
Wie wil eens proberen om een stemmingsbeeld te geven van het Noordhollandse landschap in de winter, van het leven op de boerderij in de dorpen en in de steden?

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.