Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 10 » pagina 283-284

Een begrafenis in 1870 te Andoik

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 10, pagina 283-284.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: A. C. Ter Horst-Hoekstra.

Wullem en Grietje binne in de rouw, heelekendal in 't zwart. Grietje doet er zwarte zaien kaper op mit de groate luifel. Ze stane klaar voor de begrafenis, zien je, van Grietjes Vader. Ze snoft de leste dage of tig en toch is ze bloid, dat ie nou maar haald is, nou is ie uit z'n laien, zoo'n harder.1
Deer kome ze den mit peerd en kar te Andoik an. Het sterrefhuis loikt wel een blindeman mit die lakens voor de glaze. In de weuning is de spiegel omkeerd: bai 'n dooie past gien oidelhoid. Ja, ja, zoa binne ze te Andoik.
't Doet Grietje goed, dat ze weer deres bai der fermilie is, alliendig te bot,2 dat Vader niet meer leeft. As domenie 'n hartig woordje sproken het, hoor je wat gestommel in de hos, de anspreker vanzellef mit z'n begrafenisgezicht, en mit 'n grafstem verkondigt ie, dat "de toid verstreken is". Nou wordt de kist deur de bure het huis uitdroegen en op de boerewagen zet, weer guster 't hooi nag mee reden is, maar, hai is vanzellef goed ofskrobd. Een laken wordt er over de kist loid en dèn neme de neiste bloedverwante plaas an 't houfdenend. De veerdere fermilie zit meer nei 't onderend toe. Bure en vrinde loupe mee in de sombere stoet, lienigan nei 't kerrekhof. Grietje voelt er niks op der gemak. Is 't ok niet bar, op de doadkist van je Vader te zitten, maar, ja, hier, te Andoik, houwe ze nag altoid an 't ouwe vast.
Nei de begrafenis keere ze allegaar nei 't sterrefhuis terug voor 't begrafenismaal. En dèn moete Wullem en Grietje weer noadig opperdan, op huis of. Wullem kin der maar niet over uit, dat ze te Andoik de mensche nag maar altoid begrave mit 'n hosklos. Maar Grietje zoit: "'s Lan(d)s wois, 's lan(d)s eer".

A. C. Ter Horst-Hoekstra

1 't is zoo'n harder = 't is zo'n tobber
2 te bot = jammer

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.