Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1946 » No. 10 » pagina 287

Geschillen tusschen de Kennemer dorpen en den Baljuw van Kennemerland

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 1e jaargang, 1946, No. 10, pagina 287.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Er waren vaak geschillen tussen de Kennemer dorpen en den Baljuw. Zo wilde de Baljuw van Kennemerland, Gerrit van Berckenrode, in 1587 een vijfentwintigtal verordeningen aan de dorpen van Kennemerland opleggen en deze daartoe in de dorpen doen publiceren. De ingezetenen verzetten zich evenwel tegen deze publicatie op grond van rechten eertijds van de graven van Holland verkregen om politionele verordeningen zelf te mogen vaststellen door hun Schout en Schepenen. Dat de Baljuw trachtte zulke verordeningen van hem te doen uitgaan lag wel in de bepaling, dat bij het opleggen van boeten bij overtreding van een verordening, deze geïncasseerd werd door dengene, die de verordening had ingesteld. Het geschil kwam voor de leenmannen van het Baljuwschap, die de dorpen in het ongelijk stelden bij vonnis van 9 Mei 1589. De dorpen lieten het er niet bij en brachten het geschil voor het Hof van de Staten van Holland. Dit Hof stelde den Baljuw in het ongelijk bij vonnis van 22 September 1597, waarop de Baljuw, thans was het David Colterman, de opvolger van Gerrit van Berckenrode, in appèl ging bij de Hoge Raad, die d.d. 18 Maart 1606 eveneens den Baljuw in het ongelijk stelde. De Kennemers mochten zelf hunne politionele verordeningen maken met uitzondering van die aangelegenheden welke meer interlocaal dan plaatselijk waren. De maximum boete, welke zij op overtreding van een verordening mochten stellen, werd bepaald door de Hoge Raad op 42 Kennemer schellingen.

Rechtspleging gaat ook heden ten dage niet vlug, doch, dat het voornoemde geschil van 1587 tot 1606, dus 19 jaren, nodig had om geslecht te worden is wel een zeer langzame gang van zaken.
Maar nog werden de Kennemers niet met rust gelaten. Een latere Baljuw, Lodewijck van Alteren, heeft de 25 verordeningen weder voor de dag gehaald en op 21 Februari 1644 doen publiceren. De Kennemers hebben dadelijk de Hoge Raad hierop gewezen, die op 20 Augustus daaraanvolgende den Baljuw te verstaan gaf, dat zijn publicatie onrechtmatig was. Daarbij is het gebleven.

Mns

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.