Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1948 » No. 3 » pagina 68

Purmerend verzette haar Stadhuis

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 3e jaargang, 1948, No. 3, pagina 68.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: J. H. Kruizinga.

Aan het oude stadhuis te Purmerend las men een opschrift, dat aan een zeer merkwaardig feit herinnert. Dit stadhuis, dat in 1591 gebouwd werd, stond wat te dicht bij de kerk, en veertig jaar later vond men dat de markt te klein was.

„We moesten dat stadhuis een voet of wat achteruit kunnen schuiven”, hadden de Purmerenders al dikwijls gezegd, en werkelijk, in 1633 besloot de Regering dat eens te proberen. Men ging met vijzels aan het werk, en — 't lukte inderdaad: 't stadhuis liet zich „door vijzelkracht enige voeten achteruit zetten”. Zo'n kunststuk verdiende wel in een opschrift vereeuwigd te worden. Er werd een steen in de voorpui geplaatst met het rijm:

„Anno 1591 is dit Stadhuis geset
En, door aenwas van nering, hier wel op let,
1633, tot vergrooting van de marct met macht
Ende vijselaerskonst alhier gebracht”1.

't Verdient opmerking, dat in hetzelfde jaar iets dergelijks in Amsterdam heeft plaats gehad, hoewel met een gebouw van minder grootte. 't Was toen de Doelenstraat werd aangelegd. Aan de Oostzijde van de oude toren „Swijcht Utrecht” was vroeger een gebouw gezet, dat &bdquogeen rechte strekkinge met deze nieuwe begrepen straet kon hebben”, en ook dit werd „door de konst van vijzelen op zijn behoorlijke maat verzet en gedraayt”.

Wie zei dat het verrollen van kerken en andere gebouwen alleen maar tot de speciale bekwaamheden behoorde van de hedendaagse technici?

J. H. Kruizinga

1 Na jarenlang in de Overweerse polder omgekeerd voor een W.C. te hebben gelegen, is deze steen nu ondergebracht in de Purmerender Oudheidskamer.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.