Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1948 » No. 6 » pagina 164

Westfriezendag 1948

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 3e jaargang, 1948, No. 6, pagina 164.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Het prachtige vroeg-zomerweer op 19 Mei heeft er ruimschoots toe bijgedragen, dat de 22ste Westfriezendag in Alkmaar uitstekend is geslaagd. Zelfs Mevr. Buishand-Molen, overigens compleet met gouden ijzer en spoormand, had haar paraplu thuisgelaten.

De ochtendvergadering, noodgedwongen gehouden in de bioscoopzaal van de Harmonie, werd in het gebruikelijke tempo afgewerkt. Het is wel jammer dat op zo'n drukke dag onvoldoende gelegenheid bij de rondvraag bestaat om rijpelijk van gedachten te wisselen, maar het traditionele karakter van onze Westfriezendagen eist ruimschoots gelegenheid tot het ontmoeten van oude vrienden. Wij geloven wel dat men in dit opzicht tevreden mag zijn, want tijdens de boottocht naar het Alkmaardermeer kon men ongedwongen met elkaar honderd-uit praten. Deze boottocht werd opgevrolijkt door gezellige samenzang onder leiding van de heer Sasburg. Het hoogtepunt van de dag was een bezoek aan de gerestaureerde Grote Kerk te Alkmaar, waar de organist zorg droeg voor een treffende encadrering van onze gevoelens van eerbied en bewondering voor de bouwmeesters en restaurateurs van dit laat-Gothische monument.

Het volgend jaar zal het Genootschap zijn zilveren jubileum vieren in de geboortestad Hoorn. Wanneer de voortekenen ons niet bedriegen, zal dit een Westfriezendag worden van bizonder formaat. Allen, die goede voorstellen en bepaalde wensen hebben, worden uitgenodigd deze ten spoedigste naar voren te brengen.

 


Hé, is dat Westfries?

367. Koolprak dien je niet op als gastmaal (stamppot van kool en aardappelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.