Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1948 » No. 7 » pagina 204

Molen van Piet

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 3e jaargang, 1948, No. 7, pagina 204.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Huib Fenijn.

Ik heb hem lief, mijn oude molen,
Die boven op het bolwerk staat,
Waarvan het grootste deel verscholen
Achter het dicht gebladert' gaat.

Mijn Alkmaar zou geen Alkmaar wezen,
Zo ik van verre daar niet vond,
Hoog boven alles uitgerezen,
Mijn molen aan de horizont.

Hoe heb ik jong en onbevangen,
Wanneer de wieken joegen rond,
Getracht de schaduwen te vangen,
Die flitsend sloegen langs de grond.

'k Ben ouder nu, beelden vervagen,
Een stad werd om de stad gebouwd,
Maar als een beeld uit vroeger dagen
Staat nog mijn molen, zo vertrouwd.

Huib Fenijn

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.