Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 1 » pagina 1-3

Eigen haard is goud waard

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 1, pagina 1-3.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Een gemeenschap zonder gezond verenigingsleven versuft en daarom signaleren we geregeld met vlotte pen al wat leeft en tiereliert in onze dorpen en steden. Toch zou het de moeite waard zijn de avondjes, welke ons resten voor de eigen haard, aan te strepen op de kalender van het nieuwe jaar. Dit spiegeltje aan de wand maakt wellicht onze huiselijkheid te schand, want deze van ouds geprezen Hollandse deugd is aan het aftakelen.
Meestentijds zijn het gewichtige bemoeienissen, welke wij voor onze rekening nemen, maar door al deze bedrijvigheid behoort een avondje in de pantoffels langzamerhand tot de zeldzaamheden.

Maar nu ernstig. Het geestelijk erfdeel van onze kinderen bestaat voor een belangrijk deel uit goede herinneringen aan de vertrouwelijke uren op moeders schoot en vaders knie, aan het waarachtige en boeiende verhaal, aan lied en spel in eigen kring. Deze veilige beleggingen tegen de lopende rente van een gulle lach en een stevige zoen voor het naar bed gaan, stijgen in waarde bij het klimmen der jaren.

Het verspillen van de avonduren van heden is een aanslag op de volkskracht van morgen. De algemene vervlakking van de opgroeiende jeugd is nu reeds het nadelig saldo van onze hedendaagse huishouderij. Het is goed bij de aanvang van 1949 met gevoel voor verantwoordelijkheid te streven naar een sluitende begroting, als we onze kostbare vrije tijd verdelen tussen gezin en gemeenschap. Vele geestelijke waarden dreigen in deze bewogen wereld te devalueren en daarom dienen we ernst te maken met de herwaardering naar oude normen van het zinvolle Eigen Haard is Goud waard.

Eigen haard is goud waard (Tekening: M. Oortwijn)

De Westfriezen treden aan

Het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" gaat zijn zilveren jubileum tegemoet. Op 6 Augustus 1924 kwam in "De Roskam" te Hoorn een dertigtal Westfriezen bijeen om het Genootschap te stichten na een prijzenswaardig initiatief van het Departement Hauwert der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het aanstaande jubileum zal in Hoorn worden gevierd en reeds nu worden ernstige voorbereidingen getroffen om feestelijk en luisterrijk de oprichting te herdenken.

Woensdag 3 en Donderdag 4 Augustus zullen de gasten uit alle delen van het land in de oude veste getuigen zijn van Westfriesland op z'n best.
Er is werk aan de winkel en er zijn vele handen nodig om inderdaad deze bizondere gewestelijke hoogtijdagen te doen slagen.
Wij zullen u vanaf het kret op de hoogte houden en niet aarzelen een ernstig beroep te doen op aller medewerking.

Een winterse weg in de Beemster (Foto M. M. Bekhof-Hartog)
Een winterse weg in de Beemster (Foto M. M. Bekhof-Hartog)

Onze Speelwagen

Toen wij nu juist drie jaar geleden de eerste rit met „De Speelwagen” begonnen, werd ons door zeer velen een goede reis toegewenst. Ook waren er die vreesden, dat ons wankele gerij niet bestand zou blijken tegen de zware slagen van de naoorlogse tijd, die onvermijdelijk ook ons zouden treffen. Zij zagen onze wagen reeds als brandhout op een reusachtige stapel vernietigd enthousiasme en vertrouwen.

Het strekt ons gewest tot eer, dat wij opnieuw met vertrouwen onze vierde reis kunnen beginnen, maar... we moeten uiterst waakzaam zijn.
Indien u de geringe moeite wilt nemen nog eens bij uw bekenden een goed woordje te doen, dan kunnen wij met Onze Speelwagen blijven getuigen van de eerbied der Noordhollanders voor het rijke verleden van hun gewest en van hun goede wil om mee te werken aan de geestelijke versterking van onze samenleving.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.