Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 1 » pagina 9

Afscheid van de Kweekschool

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 1, pagina 9.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Onze zeer gewaardeerde medewerker de heer E. Kroeskop, heeft onder grote belangstelling op Dinsdag 28 December afscheid genomen van de Rijkskweekschool te Alkmaar. Gedurende bijna 25 jaar heeft de heer Kroeskop aan het „paedagogisch firmament” geschitterd. Inderdaad, want uit de treffende woorden door autoriteiten, collega's en oud-leerlingen gesproken, konden wij opmaken, welk een bijzondere plaats de volijverige geschiedenisdocent in de kweekschool bezette.
Om gezondheidsredenen heeft hij deze plaats moeten afstaan, maar op het kret van de Speelwagen vindt hij opnieuw gelegenheid zijn kwaliteiten als leraar te tonen.
De prachtige schrijfmachine, welke hem door zijn vrienden en oud-leerlingen werd aangeboden, zal hem in zijn nieuwe functie uitermate goed van pas komen. Nog zelden zagen we iemand zo verrast en voldaan een cadeau aanvaarden.
De heer Kroeskop zal voorlopig nog wel geen tijd kunnen vinden om met z'n gepensionneerde collega's de eendjes in de Alkmaarse Hout te voederen, waartoe een der sprekers hem in een geestige speech inviteerde.

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.