Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 1 » pagina 32

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 1, pagina 32.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

OUDE ADRESKAARTEN IN STEEN EN HOUT TE DOKKUM - Tekeningen Jan Hoekstra. Tekst van D. J. Kamminga. Dokkum, Fa. J. Kamminga, 1948.

U begrijpt al wel: het gaat over gevelstenen en uithangborden, die te Dokkum en omgeving nog konden worden opgespoord. We stellen de toezending van dit, van een aardige omslag voorziene, boekje van onze Friese overburen zeer op prijs. Dergelijke populaire uitgaafjes kunnen veel nut stichten. De tekeningen van dit boekje zijn gemaakt door een brugwachter, de toelichtende tekst is van de hand van een boekhandelaar-uitgever, twee mensen, die elkander hebben gevonden door hun liefde voor de geschiedenis en oudheidkunde van eigen stad en streek.

DE ZAAN – Door Aris van Braam. Uitgave: Zaansche vereeniging voor Vreemdelingenverkeer, 1948.

Aris van Braam, de ijverige leider van het sociografisch bureau der gemeente Zaandam, verrast ons met een "Levensbeschrijving" van de Zaan. De Zaan is wel een van de belangrijkste Nederlandse waterwegen en zeker een afzonderlijke beschrijving waard. De Zaan is ook heel oud, zó oud, dat over haar oorsprong en geboorte vele disputen zijn geleverd. Van Braam verwerpt de idee, dat de Zaan een rivier zou zijn geweest, een zijarm van de Rijn of louter een afwateringskanaal voor de meren en plassen.
De Zaan is en blijft, dat bewijst deze studie ten overvloede, de levensader van de Zaanstreek.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.