Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 7 » pagina 193

Historisch Genootschap Oud West-Friesland 1924-1949

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 7, pagina 193.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: G. Nobel.

Zwaag (Tekening: M. Oortwijn)
Zwaag (Tekening: M. Oortwijn)

Bij de verschijning van dit speciale nummer van „De Speelwagen”, wil ik dankbaar en met grote waardering hulde brengen aan allen die hebben medegewerkt aan de oprichting en de ontwikkeling van ons Genootschap. In het bijzonder aan hen die zich geroepen hebben gevoeld om tot de oprichting over te gaan en wier werk zulke goede gevolgen heeft gehad. Aan hen - van deze groep - die intussen het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld mijn stille hulde, vervuld van grote dankbaarheid aan hen die het voorrecht hebben dit 25-jarig bestaan te mogen beleven, mijn hartelijke gelukwens en veel dank.
Naast de oprichters dank aan allen die medewerkten - ten goede - en wat zijn het er niet velen. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat een belangrijke groep van medewerksters en medewerkers met grote toewijding en ijver ons werk steunt en mede oorzaak is van het goede welslagen. Ik vertrouwen geloof dat deze medewerking zich nog belangrijk zal uitbreiden, waardoor het werk van het Genootschap zich veelzijdig zal ontwikkelen tot meerdere benadering van het gestelde doel, terwille van de historische waarden en de meerdere schoonheid van ons gewest West-Friesland, en alles wat hiermee verband houdt.
Alle goedgeaarde Westfriezen verwacht ik in de toekomst in ons Genootschap verenigd om eenswillend samen te werken.
Moge de feestviering - op 1 en 2 Juli - te Hoorn daarvan een goed en overtuigend voorbeeld worden.

G. Nobel

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.