Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » De Speelwagen » 1949 » No. 9 » pagina 275

Dat is West-Friesland!

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 4e jaargang, 1949, No. 9, pagina 275.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Y. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken.

Een brugje en een heggetje,
Een slootje en een weggetje,
Een huisje, glurend door het groen,
Een koe, die lui ligt niets te doen:
        Dat is West-Friesland.

Een dorp als een kronkelend lintje,
Op het erf een spelend blond kindje,
Op straat wat rammelend gerucht,
Een bloem veld, waar de wind door zucht:
        Dat is West-Friesland.

Wat winkels, een gemeentehuis,
Eén sobere kerk, één met een kruis,
Een bongerd, wit van lentepracht,
Een schoolplein, waar men stoeit en lacht,
        Dat is West-Friesland.

Maar de bevolking: stug en stoer,
Een struise vrouw, een kloeke boer!
Als erfenis: het hoogste goed:
Karakter, levensdurf en moed!
        Dat is West-Friesland!

Uw trots, maar ook uw koppigheid,
Uw vastberaden levensstrijd
Vindt men weerspiegeld in elk kind,
Dat men hier ingeschreven vindt.
        Dat is West-Friesland.

Uw land: een legkaart: perk naast perk,
Maar breed uw inzicht, rijk uw werk,
En, wat ik boven alles min,
Uw humor en uw vrijheidszin!
        Dat is West-Friesland.

Leef dan, en werk en speel en min,
Heel lijden, kweek gemeenschapszin.
Besef het voorrecht één te zijn
Met 't land, dat u verwant moet zijn:
        Dat is... West-Friesland!

Y. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.