Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1950 » No. 8 » pagina 254

Stekelbos

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 5e jaargang, 1950, No. 8, pagina 254.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Mr. J. Belonje.

In 't protocol van de Alkmaarse notaris Jacob Walichsz. Brederoe trof ik 'n acte aan,gedagtekend 26 Oct. 16691, waarin vermeld wordt de persoon van Jan Adriaensz. Jonge Jan „woonende op Steeckelbos onder Haringhuijsen”.
Slaat men de beste kaart op, die van ons land bestaat, de stafkaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1: 25.000 en wel het blad Schagen (no. 228), dan zoekt men Steeckelbos, hetzij onder Haringhuizen, hetzij verder in de gemeente Barsingerhorn, vergeefs. Ook de oude kaarten geven geen uitkomst en evenmin is dat het geval bij raadpleging van het befaamde Aardrijkskundig Woordenboek door A. J. van der Aa, dat de onderzoeker slechts zelden in de steek laat.
Ste(e)kel(en)bos(ch) is een veelvuldig voorkomende achternaam in Hollands Noorderkwartier, een naam, die naar alle waarschijnlijkheid in deze plek zijn oorsprong vindt.
Misschien kan een van onze lezers, die plaatselijk goed op de hoogte is, het bovenstaande raadsel van Haringhuizen tot oplossing brengen?

Mr. J. Belonje

1 Inventaris Gemeente-Archief te Alkmaar, Notarieel-Archief, no. 239, fol.49.

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.