Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1951 » No. 5 » pagina 129-130

Om het hoekje van de eigen deur

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 6e jaargang, 1951, No. 5, pagina 129-130.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Op z'n tijd moet een mens er eens tussen uit. Een enkele dag desnoods, want wie z'n uitje op tijd niet heeft gehad, voelt zich wat leeg in de maag worden.
We zijn nu eenmaal kinderen van deze tijd en ons smaakt niet uitsluitend de kost uit moeders pappot zonder meer.
Dat uitgaan wordt stevig in de hand gewerkt door de moderne middelen van verkeer en we moeten al heel vast aan de stoel zitten als we niet ons deel willen hebben van de hedendaagse plezierigheden.
Het dagprogramma van een modern uitje zit precies zo in elkaar, dat we in een week ons hele vaderland hebben bekeken. Dat wordt langzamerhand een probleem voor de organisatoren en we weten allen hoeveel hoofdbreken het kost een nieuwe attractieve tocht uit te stippelen.
Het bestuur van een achtenswaardige dameskrans bleek geen acceptabele ronde van Nederland meer te kunnen uitzetten en wat het bestuur de leden voorstelde was zo weinig animerend, dat er gestemd moest worden: uit of niet uit.

Schagen (Tekening M. Oortwijn)
Schagen (Tekening M. Oortwijn)

Toen kwam een vriendelijke reisgenote van „De Speelwagen” met het plan eens een ritje te maken door Noord-Holland.
Daar werd even om gelachen, maar toen onze vriendin de vraag stelde wie er wel eens in de Grote Kerk van Alkmaar was geweest of een bezoek had gebracht aan het Westfries Museum te Hoorn en wie Edam, Monnikendam, Enkhuizen, Medemblik, Schagen en de Zaanstreek wel goed kende, vertrokken de gezichten wel een beetje. Er was behalve onze reisgenote nog een dame in het gezelschap, die ook wel wat meer dan de winkelstraten kende. Zij is een trouwe gast van de Westfriezendagen en steunde het voorstel met enthousiasme.
De steden- en dorpentocht door Hollands Noorderkwartier, zoals onze reisgenote voorstelde, zal misschien het volgend jaar doorgang vinden, want bij het nakijken van de atlas bleek, dat de krans nog nooit naar de Brabantse vennen was geweest.
Mochten er echter zijn, die klaar zijn met de elf provinciën, dan raden wij u ten zeerste aan met uw woonplaats nogmaals te beginnen. U mag immers geen vreemdeling in uw eigen landstreek zijn. Of is het toch waar, dat vreemdelingen onze omgeving beter kennen dan wij zelf?
Laten we dan proberen goede vreemdelingen om het hoekje van de eigen deur te zijn.

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.