Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1951 » No. 5 » pagina 152-153

Dirck Rembrantsz van Nierop

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 6e jaargang, 1951, No. 5, pagina 152-153.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: J. Baken.

In „De Speelwagen” van April 1949 (blz. 107 e.v.) gaf ik de wens te kennen werken van Dirck Rembrantsz. van Nierop (1610 tot 1682) in het archief der gemeente te kunnen opnemen. Uit de nalatenschap van Prof. M. F. Visser kwam een aantal werken, verenigd in zes banden, in het bezit der gemeente. Prof. Visser, een Niedorper van geboorte, heeft beseft, dat deze werken in dit archief op hun plaats zijn. Het gemeentebestuur is daarvoor zeer erkentelijk.

Dirck Rembrantsz van Nierop

Na de verschijning van dit nummer kwam ik nog op het spoor van een in 1910 verschenen Deens boekje „Fra Holland?” (Uit Holland), geschreven door Prof. C. Nyrop uit Kopenhagen. Het verhaalt van de reis, die hij en zijn vrouw in Juli 1909 naar Nieuwe Niedorp hebben ondernomen om nasporingen te doen naar zijn afkomst en het ontstaan van zijn geslachtsnaam. Ik heb getracht ook dit voor het gemeentearchief te verkrijgen, doch daarin ben ik, ook omdat het in slechts tachtig exemplaren werd gedrukt, nog niet geslaagd. De bibliotheek van de Universiteit der Stad Amsterdam bezit er echter een. Het boekje bevat vijf hoofdstukken: Rejsen (de Reis), Kirkebogen (het Kerkboek), Lidt Kirkehistorie (Wat Kerkgeschiedenis), Nogle Personer (Enige Personen) en Slutning (Besluit, slot).

Het echtpaar ging met de trein naar Alkmaar, logeerde „i dat lille sirlige Hotel Toelast” (in het kleine, sierlijke) en vertrok vandaar per rijtuig door de Heer Hugowaard via Oude Niedorp naar Nieuwe Niedorp „hvor vi blev gjaestfrit modtagne af Predikanten der Hr. N. J. C. Schermerhorn og hans elskvaerdige Frue„ (waar wij gastvrij werden ontvangen door de predikant aldaar, de heer N. J. C. Schermerhorn, en zijn beminnenswaardige echtgenote). „Her var ingen Sprogvanskeligheder. Tysk, Fransk og Engelsk stod til fri Raadighed.” (Hier waren geen taalmoeilijkheden. Duits, Frans en Engels stonden ter vrije beschikking.)

In de oude kerkboeken speurde de professor naarstig naar de oudste schrijfwijzen van Niedorp: Nierop — Nirop — Nyrop. En in het hoofdstuk „Nogle Personer” noemt hij verschillende bekende personen op met de naam „van Nierop”; hij wijdt ook enkele bladzijden aan Dirck Rembrantsz. van Nierop. Maar niet alleen woorden, ook een portret van Dirck Rembrantsz. staat hierin afgedrukt. Van dit portret vervaardigde de kunstschilder L. B. van Nierop van Amsterdam een schilderij in opdracht van het gemeentebestuur van Nieuwe Niedorp en ten behoeve van het raadhuis.

Baken

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.