Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » De Speelwagen » 1951 » No. 5 » pagina 160

Gesprek met een plattelandsvrouwDe Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 6e jaargang, 1951, No. 5, pagina 160.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

IN HOLLAND STAAT EEN HUIS — Door J. J. Vriend. Uitgegeven voor het Nederlands Sperwerverbond door Uitgeverij Stedenspiegel, Amsterdam.

Hoeveel Nederlanders zijn er niet die oog hebben gekregen voor de levende natuur, omdat ze braaf beschuit hebben gegeten. De prachtige Verkade albums vindt men in schier elke boekenkast en het is een levend na-oorlogsverlangen, dat eenmaal de goede traditie van deze Zaanse firma zal worden voortgezet en jong Nederland weer ijverig plaatjes kan ruilen en inplakken.

Maar ons vaderland biedt naast het natuurschoon ook een grote verscheidenheidaan historische pracht. Dat 't Nederlands Sperwerverbond via de toonbank hiervoor de aandacht vraagt bij jong en oud, mag ons zeker verheugen. Het album „In Holland staat een huis” leert ons op eenvoudige wijze de voortbrengselen van de vroegere bouwkunst onderscheiden naar de stijl en kunstzinnige afwerking. Een veertigtal gekleurde plaatjes, welke worden ingeplakt, maken dit album zeer aantrekkelijk en uiterst leerzaam. De afbeeldingen zijn nauwgezet vervaardigd door bij uitstek deskundigen naar nog bestaande geveltypen in onze steden. Hieronder bevinden zich ook Edam, Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen. Behalve deze plaatjes zijn ook vouwbladen beschikbaar gesteld. Zonder lijmpot kan men hiervan een alleraardigst stadswijkje vervaardigen, waarin alle voorkomende typen van Oudhollandse huizen vertegenwoordigd zijn. Een openluchtmuseum voor de klant privé.

In een vriendelijk briefje biedt de directie belangstellende reisgenoten het album compleet met losse plaatjes voor ƒ 2.25 aan. De vouwbladen, in totaal voor veertig huisjes, kosten samen slechts ƒ 0.75.
Ouders, die hun kinderen een leerzaam en alleraardigst geschenk willen geven, kunnen wij aanraden van dit aanbod gebruik te maken. Adres: Nederl. Sperwerverbond, Stationsstraat 7, Utrecht. Postrekening 16772.

K.

„Wie sal vermelden wat een schat, de kanten aen de Saen bevat?” (Foto Ger West)
„Wie sal vermelden wat een schat, de kanten aen de Saen bevat?” (Foto Ger West)

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.