Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1951 » No. 6 » pagina 180

Kanttekening bij de Westfriezendag

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 6e jaargang, 1951, No. 6, pagina 180.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

In Edam waait de wind uit de goede hoek. Men heeft daar oog voor het eigen stedenschoon en de vereniging „Oud Edam” blaft aan de ketting als er gevaar dreigt. In zo'n plaats moet een Westfriezendag wel slagen. Want niet alleen het bezichtigen van historische monumenten en het wandelen door oude straatjes is op zo'n dag een lieve lust, veel meer verheugt het de bezoeker als een goede gevel in de steigers staat en verantwoord wordt gerestaureerd en men een kerk kan binnenstappen, die z'n oude schoonheid in de jongste tijd heeft herkregen. In zo'n stadje kwelt ti geen onrust, al mogen we niet onvermeld laten, dat er toch nog een bedenkelijke scheur in de muur van de Grote kerk zit, die, elke dag langer aanwezig, de herstelkosten vermenigvuldigt.

De vergadering was van de oude stempel, genoegelijk en geurig van de koffie. De voorzitter had het horloge bij de hand en hield het zakelijke zakelijk. Van de bestuurstafel kwamen enkele gezichtspunten naar voren, welke ongetwijfeld voor het Genootschapsleven van betekenis zijn en in het kort hierop neer komen, dat wij bij een Westfriezendag en de koffie alleen niet kunnen leven.

De taak van „Oud Westfriesland” is in deze tijd niet gemakkelijk te vervullen, want de contributie is laag en het werkterrein is groot. Toch kan er veel en goed werk worden verricht en het bestuur staat klaar om dit aan te pakken. Als de leden een handje helpen, kunnen er op korte termijn belangrijke resultaten worden verwacht. Een van deze resultaten is reeds de uitgave van onze „speelwagen”, die eerst dan volledig aan zijn doel zal beantwoorden als alle leden hem onder ogen krijgen.

De instelling van een Fonds voor Culturele doeleinden beoogt actieve werkers voor het gewest naast morele ook financiële steun te verlenen. Voorzitter Nobel gaf het goede voorbeeld door een bedrag van ƒ 100.- te schenken als de eerste Nobelprijs voor Westfriesland.

Het Genootschap zal trachten het contact met de leden te versterken door het organiseren van bijeenkomsten en door het houden van lezingen over belangwekkende historische, folkloristische en andere onderwerpen.
Om dit alles te doen slagen moeten de leden uit de hoek komen en medewerking verlenen bij de organisatie.

Deze geluiden hebben de gasten in hun oren kunnen knopen en zij hebben die dag een goed voorbeeld gehad aan de Edammers, die bij de rondleiding door de stad en de bezichtiging van raadhuis, musea en kerk hebben getoond wat onder ieders taak in eigen woonplaats moet worden verstaan. In de eerste plaats moeten wij allen goede gidsen in de naaste omgeving trachten te worden.

Afbeelding pagina 180

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.