Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1952 » No. 10 » pagina 289-290

Nederland let op uw saeck

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 7e jaargang, 1952, No. 10, pagina 289-290.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

In zijn wekelijkse causerie vertelde een bekend radiospreker onlangs dat hij aan het woord geweest was met Ton Koot, de secretaris van het Rijksmuseum en de Bond Heemschut. De heer Koot had hem in dit gesprek de ogen geopend voor het grote belang van onze cultuurschatten voor de deviezenpot. Niet omdat ons vaderland uitverkoop houdt, maar de belangstelling van buitenlanders voor onze musea, stedeschoon en landschappen is na de oorlog zeer toegenomen, vooral nu elders de verwoestingen zoveel grote schade hebben aangebracht en monumenten verloren deden gaan. De Europese cultuur is nog te jong om show te kunnen maken met ruïnes!

Dit vreemdelingenverkeer is een zeer belangrijke bron van inkomsten en het zal blijken dat in de toekomst het wereldtoerisme nog enorm toeneemt. De middelen van verkeer maken dit mogelijk en het is een wijs land dat in de toekomst schouwt. Nederland is in vele opzichten bij de pinken genoeg om de kansen te grijpen. Maar misschien is het zich nog niet voldoende bewust van de mogelijkheden, welke een goed geleid vreemdelingenverkeer biedt. Wij kleineren nog altijd onze vaderlandse grootheid als wij de gasten in propvolle trammetjes op een heen en weertje naar Volendam en Marken dirigeren.

Behalve in de schoonheid van onze grote steden zal de reiziger behagen krijgen in wat landelijk Nederland aan unieke waarden bezit. Waarden, welke ons erfdeel zijn van een groot verleden, maar door vele generaties als renteloos overschot aanvaard. Wij juichen het toe dat onze reisbureaux de aandacht van buitenlanders vestigen op de historische monumenten, de molens en wat dies meer zij, maar als we eens met gelijke voortvarendheid ons eigen volk er toe brachten de historische monumenten, de molens en wat dies meer zij te restaureren en te onderhouden, dan kon ons erfdeel in de toekomst nog wel een belangrijke nationale lijfrente blijken te zijn. Elke onverantwoorde afbraak, verknoeiing en verwaarlozing schaadt de aantrekkingskracht van het op ons land gerichte wereldtoerisme, dat ongetwijfeld steeds kieskeuriger zal worden. De ogen van de wereld gaan wijder open, laten wij de onzen niet gesloten houden.

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.