Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1952 » No. 10 » pagina 321

Van de Wagenwacht

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 7e jaargang, 1952, No. 10, pagina 321.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

In de wedstrijd tot het aanbrengen van nieuwe abonne's, komt langzaam enige tekening. Niet dat er een grote stroom komt opzetten, doch uit vele richtingen worden de mensen geholpen bij het instappen. De komende feestdagen stellen U in staat bij velen aandacht voor „De Speelwagen” te vragen. Er is nog voldoende plaatsruimte. De prijs voor November is bij loting toegevallen aan: de Heer D. Nieuwpoort, Buerweg 53 te Bergen N.H. Hem wordt een exemplaar van „Hollandse Schetsen” gezonden.
De rede van mevrouw drs. Anne H. Mulder voor de V.P.R.O.-microfoon uitgesproken, wordt geplaatst in het eerste nummer van 1953. De aardige manier waarop zij de aandacht op ons blad vestigde zal het velen makkelijk maken hun propaganda te voeren. Alle reisgenoten wensen wij bij de a.s. jaarwisseling een gelukkig en voorspoedig 1953

De Wagenwacht

De rondvraag

„Pro Juventute” Watteaustraat 6, Amsterdam, zond ons wederom haar kalender voor 1953, met 113 prachtige nieuwe foto's van onze Prinsessen. Indien u ƒ 2,75 stort op postrek. 51.74.00, wordt ze u onverwijld toegezonden.

V.V.V. Hoorn

Op 1 Mei 1952 opende de V.V.V. „Hoorn” in het historische Waaggebouw aan de Rodesteen een verkeersbureau. Dit nieuwe bureau is een groot succes geworden. Van 1 Juli, toen met de telling een aanvang werd gemaakt, tot 1 October d.a.v. werd het bureau bezocht door 3380 vreemdelingen waarvan 965 buitenlanders waren. Men was opgetogen over de originele huisvesting van het kantoor en de aardige dingen die er te zien zijn. Zeer verheugend was het te constateren, dat ook vele Westfriezen reeds de weg naar dit centraal gelegen inlichtingenbureau wisten te vinden.

De Rodesteen, het vroegere centrum der gemeente, werd door de openstelling van het Waaggebouw tot nieuw leven gebracht en daarvan profiteerde o.a. in sterke mate het Westfries Museum, welke prachtige instelling ruim 6000, het vorige jaar 4500 bezoekers trok. Op 1 Juni 1952 bestond deze vereniging 5O jaar welk feit haast ongemerkt voorbij is gegaan.

Wilt u mededelingen voor de volgende Rondvraag, binnen 10 dagen na verschijning van dit nummer toezenden?
We hopen op vele mededelingen te mogen rekenen.

„Kers Brieff.” Een Kerstgroet ruim honderd jaar geleden

„Kers Brieff.” Een Kerstgroet ruim honderd jaar geleden
Uit verzameling van Ir C. Koeman

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.