Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 3 » pagina 67

Van hart tot hart

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 3, pagina 67.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Wanneer wij voor onze rit met „De Speelwagen” het paard van de stal halen en de wagen naar buiten rijden, zullen wij nooit nalaten met de vetpot rond te gaan om de assen te smeren. Als een wagen niet goed in conditie wordt gehouden komen vroeger of later de mankementen onderweg tot last en ongerief van de reisgenoten aan het licht. We laten u dus nooit instappen voordat ons gerij is gereviseerd. Een reis moet gesmeerd verlopen. En toch heeft deze goede gewoonte een schaduwzijde, want hoe prettig wij het ook vinden dat u zich volkomen op uw gemak laat rondrijden, het zou misschien zijn goede gevolgen kunnen hebben als wij een enkele maal tijdens de rit met vereende krachten de wagen weer an de reed moesten brengen. U vertrouwt geheel op de goede zorgen van voerlui en stalhouder, is 't niet waar? Wij ondervinden dit tot onze vreugde, maar helaas ook soms tot onze schade. Toen wij acht jaar geleden voor het eerst inspanden, maakten wij met de reisgenoten de afspraak dat we alles samen zouden doen. Dat is tot dusverre vrij goed gegaan. Wij verzorgden paard en wagen en u hielp bij het instappen van nieuwe reisgenoten. Nu valt dit laatste niet mee, want ons voertuig rijdt nu eenmaal wat hoog op de wielen. Daarom moet er geholpen worden, want er zijn slechts weinigen zo klimvlug dat ze zich zelf een plaatsje verschaffen.

We hebben nog heel wat lege bankjes en als we van het kret eens omkijken, gevoelen we ons niet volkomen gerust. Let u maar eens op, dan zult u ons zeker begrijpen en wellicht als goede reisgenoot mee willen helpen om ons gezelschap aan te vullen met enkelen van de tientallen, die slechts een kleine handreiking nodig hebben om in te stappen.

„Nou niet teuten”, zou Maartje uit de Biemster zeggen, „maar doen!”

Meld uw goede berichten aan de mannen van de Wagenwacht, bij de voerlieden of aan de stalhouderij in Wormermerveer.

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.