Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 3 » pagina 72

Natuurlijk evenwicht

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 3, pagina 72.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: F. Nijland.

Er is een tijd geweest, dat een grote actie werd gevoerd om de zilvermeeuwen te beschermen. Deze bescherming heeft wel ongedachte en verstrekkende gevolgen gehad. Zo enorm vermenigvuldigden de meeuwen zich, dat zij weldra een gevaar werden voor de andere vogels. Als kanibalen hielden zij huis onder de vogels, die in hun nabijheid broedden. Dit kwaad nam zo'n omvang aan, dat men spoedig trachtte de aanwas te beperken. Door rapen en schudden van de eieren vooral probeerde men dit. Daar echter zilvermeeuwen best twintig of zelfs vijfentwintig jaar oud kunnen worden is het logisch, dat rapen niet afdoende was; het aantal oudere vogels nam hierdoor niet af.

Thans is het op Texel zo, dat in de buurt waar zilvers huizen niet vaak een broed van andere vogels groot komt, tenzij de ouders hun kroost zeer agressief verdedigen, zoals de scholeksters. Ook kleine zangvogeltjes zien dikwijls hun jongen door het keelgat van de vraatzuchtige zilvers verdwijnen. Meermalen zijn hierbij ook jonge koekoeken, die dus het lot van hun pleegbroers en zusjes delen. 't Aantal koekoeken neemt hier dan ook merkbaar af. Dit nu is hoogstwaarschijnlijk een van de oorzaken van de bastaardsatijnrupsenplaag, die de Texelse duinen teistert. Hele stukken duin krijgen, zodra de rupsen te voorschijn komen, als bij toverslag een winters aanzien, ondanks het feit, dat talloze „nesten” van deze satijnrupsen door vrijwilligers werden weggeknipt.

Dit gevolg van hun goede bedoelingen hebben de meeuwenbeschermers stellig niet voorzien. Eens te meer blijkt hier uit weer, dat onnodig ingrijpen in de natuurlijke gang van zaken funeste gevolgen kan hebben. De natuur laat zich niet straffeloos uit z'n evenwicht brengen.

F. Nijland

 


Hé, is dat Westfries?

173. 'Tijd is geld', zegt men. Daar is veul van an (grotendeels waar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.