Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 3 » pagina 95-96

Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 3, pagina 95-96.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

"IN 'T WAPEN VAN AMSTERDAM", door Lijntrekker - Uitgave De Volkskrant, N.Z.-Voorburgwal 365, Amsterdam. Prijs ƒ2,90.

Amsterdam is voor een rit met "De Speel wagen" te druk. Ons paard zou schichtig voor de wagen draven en wij vrezen dat de reisgenoten de voerlieden zouden verzoeken om bij het Tolhuis maar uit te spannen.
Wij houden ons dus maar bij de stille wegen en dijken van de Boven-IJse dreven. Toch mogen wij particulier gaarne in de hoofdstad ronddwalen na de boodschappen. Jan Mens heeft zijn stad een Paradijs der herinnering genoemd en wij zijn hem door zijn geliefde hof van Eden op de voet gevolgd. De belangstelling voor de historische schoonheid van Amsterdam is in de laatste jaren in hoge mate toegenomen, dank zij vele publicaties, rondvaarten en vooral door het vreemdelingenverkeer. En nu ontvingen wij een bundel van honderd pennevruchten, welke Lijntrekker (Jan Bouman) voor de Volkskrant heeft vervaardigd. Krabbels met korte teksten, welke ons de stad leren kennen als een reusachtig kabinet vol kostelijke kleinodieën in tal van geheime laatjes, waarvan Lijntrekker er iedere Zaterdag één ontsluit. Hij legt dan zo de kleine schatten voor ons neer en vertelt van de herkomst of laat u deze raden en u zult niet weinig verguld zijn als u weet te antwoorden. Wie in Amsterdam komt en een voetje vrij heeft zal niet kunnen nalaten een straatje om te lopen, want wie met Lijntrekker in de laden heeft geneusd zal het hele kabinet aan IJ en Amstel willen doorvorsen, want niets is aantrekkelijker dan zien en kennen, zoals hij u dat op speelse wijze leert.

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.