Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 3 » pagina 96

Anjerdag komt weer in zicht!

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 3, pagina 96.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Prinses Lente is in het land en wordt overal vrolijk en feestelijk ontvangen. De bloembollenvelden zijn als een tapijt vol gloeiende kleuren uitgespreid aan haar voeten.
Bloesemtakken wiegelend in de lentewind wuiven haar welkom toe.
En de zon giet over dat alles gul haar kostelijke warmte en licht.
Bloemen en... harten bloeien open!
En we denken aan Anjerdag.
U kent toch dit door onze Prins Bernard in het leven geroepen fonds voor culturele doeleinden? U weet toch hoeveel dit Anjerfonds via haar provinciale afdeling, waarvan de Commissaris der Koningin voorzitter is, speciaal in Noord-Holland jaarlijks doet voor onze eigen, gewestelijke cultuur? Onze Commissaris schreef hierover enkele jaren geleden: 'De bewoners van de verschillende streken der provincie: uit Kennemerland, West-Friesland, de Streek, Zaanland en Gooi, hebben steeds weer op andere wijze - nu eens door het in stand houden ener Vereniging, dan weer door de verschijning van een belangrijk tijdschrift, welke mogelijk bleef door een uitkering uit het Provinciaal Anjerfonds, en ook op nog zéér hiervan verschillende manieren - de vruchten der Anjeractie leren kennen. In het bijzonder wil ik vermelden dat naast vele andere gevallen ook subsidies werden verleend aan de Volksmuziekschool te Zaandam, het maandblad de Speelwagen, orgaan der Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier en t.b.v. de bouw van een Verenigingsgebouw te Marken."
Houdt Anjerdag in het oog! Steunt het Anjerfonds!

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.