Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 4 » pagina 98-99

Volkskundedag 1953 te Enkhuizen

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 4, pagina 98-99.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Belangrijk voor onze reisgenoten

De jaarlijkse Volkskundedag van het Nederlands Volkskundig Genootschap vindt dit jaar plaats in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, op Zaterdag 13 Juni a.s. De folklore van de vissers zal het centrale onderwerp zijn; daarbij kunt u genieten van de nieuwe aanwinsten van het boeiende Zuiderzeemuseum en de kennismaking met de oude Zuiderzeestad Enkhuizen hernieuwen. Lezers van „De Speelwagen” hebben vrije toegang tot de Volkskundedag, wanneer ze een briefkaart volgens nevenstaand model van te voren ingevuld opsturen. De heer J. de Veen is verbonden aan het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, oud-Enkhuizer en specialist, ook uit eigen ervaring, op het gebied van de oude Zuiderzee en de visserij. Interessant zal het zijn parallellen te ontdekken met de Vlaamse vissers en hun folklore, over welk onderwerp de Gentse hoogleraar prof. dr P. de Keyser een inleiding zal houden. Komt in grote getale!

Programma

10.00 uur Gelegenheid tot bijwoning van de Jaarvergadering van het Nederlands Volkskundig Genootschap in het Zuiderzeemuseum. Ook kan de ochtend gebruikt worden voor bezichtiging van het Zuiderzeemuseum en van de bezienswaardigheden van Enkhuizen.
13.00 uur Lunch in de Taveerne van het Zuiderzeemuseum.
14.00 uur Officiële opening van de Volkskundedag.
Welkomstwoord door S. J. Bouma, Directeur van het museum en openingswoord door K. ter Laan, voorzitter van het Ned. Volkskundig Genootschap.
14.15 uur Lezing door Prof. dr P. de Keyser uit Gent over „Vlaamse Vissersfolklore”.
15.15 uur Demonstratie met 't geluidsbandapparaat als methode tot 't vastleggen van volkskundige gegevens, door W. v. Leeuwen.
15.30 uur Lezing door J. de Veen van het Instituut voor Visserij-onderzoek te 's Gravenhage, over „Vissersvolk rond de Zuiderzee”.
16.20 uur Slotwoord door K. ter Laan.
16.30 uur Sluiting.

Aanmelding Volkskundedag 1953

Ondergetekende, lezer van de Speelwagen geeft zich hierbij op als deelnemer (gratis) aan de Volkskundedag 1953 in het Zuiderzeemuseum;
neemt deel aan de gemeenschappelijke koffietafel (.... personen), à ƒ 2,50 p.p. in de taveerne van het Zuiderzeemuseum.
(Naam, adres:)
Deze opgave vóór 10 Juni te zenden aan:
drs A. Schaper, Zuiderzeemuseum, Enkhuizen Tel. K 2280-388

Een nieuw geluid in Oude Niedorp

Een nieuw geluid in Oude Niedorp

 


Hé, is dat Westfries?

462. 't Kind zat te gnokken (begerig te kijken) naar al dat lekkers.
Als moeder vlees snijdt, staat de hond erbij te gnokken.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.