Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 4 » pagina 99-100

Het feest van de Pinksterbruud op een Tessels dorp

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 4, pagina 99-100.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: T. Kikkert-Bruin.

Paas is weer foorbee. In Pinkster komt weer in zicht. Dan denk ik weer an 't ouwe gebruuk, dat hier jammer genog hillemaal uutslete is. 't Rondgaan van de Pinksterbruud, op de Zaterdag voor Pinkster.

Een ouwe vrouw op ons dorp maakte 't pakkie klaar. In dat hieuw nog heel wat. Want de bruud was bezaaid mit sierade. In zo ging dan, vergezeld van twie bruudsmeisies in de overige vrouwelijke jeugd vanzelf, de rondgang deur 't dorp beginne.

Weer 't gebruuk vandaan komt? Ik weet 't niet. Miskien woo de jeugd 'm ok optooien net as de natuur bute. Die is om die tied ok op z'n mooist (Die 't beter weet mag 't segge hoor).

Maar hoe dan ok. Op die Zaterdag trok dan de hele stoet zingend langs de huuze.

Hier komt de Pinksterbruud!
Wie wil er zien?
In uwe wil, dan komt ze hier.
In uwe wil, dan zel ze gaan.
In nou moet see an 't wiegtouw staan.

't Wiegtouw in der iene hand,
De pappot in der are hand.
De dokter seit: een dikkertje, ik gun
je 't eerste jaar een flinke zeun.
't Twiede jaar een dochtertje fijn.

Kom laat 't een stik of twalef zijn,
Een stik of twalef an de dis,
Dan weet je wat vrouw huushouwe is!
Vrouw huushouwe, dat is werk, werk,
In Sundags gaan we naar de kerk.
In Jan as jee niet lope wil,
Dan zelle we je gaan verkope;
Dan brenge we je naar het spinhuus toe.
Of late je zachies lope.

Bee iedere deur wier een kleine gave in ontvangst nome. Iederien had vanzelf skik in die optocht van vrolike meikes. In ok dochte ze an de tied dat ze zelf nog zo jong ware.

As de tocht dan ten end was, wier de stoet ontbonde. Om dan in de evend weer same te komme bee Mat. Dat was een ouwe vrouw, die er zo'n soort pleisterplaas voor de jeugd op na hieuw. Deer trok de jeugd Sundags ok heen, jonges in meikes. Kochte deer een koppie croet mit een kneppel same voor 3 cente en hadde de grootste lol as Mat dan ok nag op de toverlantere speulde. Dan kon 't er welders rumoerig weze. Dat dede dan de jonges. Dan most de stok van Mat (want ze liep wat gebrekkig) er welders bee te pas komme. Maar nou op deuze Zaterdagevend kwamme de jonges er niet bee. 't Was nou 't feest van de meikes. Ze gavve Mat zoveul inleggeld in dan verzorgde die 't feest. Eerst allemaal een krenteboltje van een stuver in dan later troet (dat wier maakt van blom of sago mit suker in kaneel) in kneppels (dat ware harde koeke van ien cent). De toverlantere kwam weer voor de dag. In wat voorfilm Mat dan draaide? Ik denk de huiveringwekkende geskiedenis van Blauwbaard mit zuster Anna op de tore. Van Doris Day wiste ze in die jare nog niet of. Dan om een uur of tien was 't feest oflope. In ging ieder voldaan naar huus. Mit of zonder thuusbrenger net hoe of de stand van de genegenheid was. Want ja al mogge de jonges er niet in, ze ware vanzelf de hele evend om 't huis an 't spoke.

In dan mit een „Tot volgend jaar” ging de club skeië. Wat had de jeugd in die dage weinig nodig om vrolik en blied feest te vieren. Je bent geneigd haast om te segge: Och goeie ouwe tied kom nog ers terug.

T. Kikkert-Bruin

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.