Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 4 » pagina 128

Nationale Zuiveltentoonstelling in Den Haag

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 4, pagina 128.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Grootse manifestatie van Nederlands kunnen

In Juni komen in Scheveningen enige duizenden buitenlandse deskundigen bijeen op het XIIIde Internationaal Zuivelcongres. Dit Congres valt samen met het 50-jarig bestaan van de Internationale Zuivelbond. Mede om aan dit gebeuren luister bij te zetten zal door het Nederlands Zuivelbureau op verzoek van de Congresleiding van 20-30 Juni in de Houtrusthallen te Den Haag de zuiveltentoonstelling „De Melkweg” worden georganiseerd van een omvang als ons land nog niet eerder zag.

Het Nederlands Zuivelbureau heeft zich bij de opzet van deze tentoonstelling tot taak gesteld om allerlei onderwerpen in een logische volgorde te behandelen, waardoor een vloeiend geheel wordt verkregen, dat daardoor gemakkelijk is te begrijpen. Men bewandelt als het ware de melkweg, de weg die de melk volgt. Al voortgaand maakt men kennis met allerlei objecten, die nauw bij die melkweg zijn betrokken: de bodemgesteldheid en voeder- en weidebouw; de melkveehouderij, fokkerij en gezondheidszorg; de zuivelindustrie; de zuivelafzet in binnen- en buitenland; het verenigingsleven op zuivelgebied; het zuivelonderzoek, de zuivelcontrôle, het onderwijs en de voorlichting. Ook aan de zuivelhistorie wordt veel aandacht besteed.

Oud-vaderlands gedeelte

Ongetwijfeld zal het oud-vaderlands gedeelte de clou van de tentoonstelling worden. Het is dan ook niet gering wat in dit gedeelte te bezichtigen zal zijn. Door een soort kasteelpoort betreedt men een binnenplein dat o.m. leidt naar een kaasmarkt. Achter oude geveltjes is een echte kaaswaag opgesteld waar kaasdragers uit Alkmaar kaas en... bezoekers zullen wegen. Op een origineel waagbriefje neemt u uw „gewicht” mee naar huis. Ook worden winkeletalages geheel ingericht met de attributen van weleer en een uithangbord met de gezapige tekst: „De kaes die doet den maeghe goet. Dus eet se maer in overvloet.”
Naast het vele oude zuivelgereedschap dat welwillend wordt afgestaan uit de bekende collecties van het Fries Museum en in een ander gedeelte wordt geëxposeerd, vindt ge hier gebruiksgerei uit vroeger dagen.

Volksdansen en klederdrachten

Vanuit deze zuiveltuin hebt u een uitstekend gezicht op het podium. Daar zullen als culturele omlijsting van deze tentoonstelling volksdansen worden uitgevoerd en fraaie klederdrachten worden getoond. Aangezien men voor de verzorging van één of meer avondprogramma's de Heer Cruys Voorbergh bereid vond mede te werken, kunnen demonstraties op hoog niveau worden verwacht.
Dank zij de bijzondere natuurlijke gesteldheid, is Nederland een land van melk, boter en kaas; producten, die een zegen zijn voor ons en voor de wereld. Een kostelijk gegeven voor een expositie. Een tentoonstelling, die een bezoek ten volle waard zal blijken.

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.