Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 4 » pagina 129

Van de Wagenwacht

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 4, pagina 129.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Onze oproep om aanbieding van oude jaargangen had veel succes. In de behoefte is thans voorzien. Allen die ons schreven onze dank. Voor zover van uw aanbiedingen geen gebruik wordt gemaakt hebben wij uw adressen genoteerd voor eventuele volgende gelegenheden.

Mochten er lezers zijn die belangstellen in oude jaargangen, dan kunnen zij zich tot ons wenden om namen en adressen van hen die deze van de hand willen doen. Tevens bood men ons nog aan de delen I, V, VIII, XII, XVI en XVII van de bundels Oud Westfriesland totaal voor ƒ 21.- met vrachtkosten; alsmede de complete jaargangen van het tijdschrift „De Zaende” 1946-1951 tegen nader overeen te komen prijs.

Nieuwe reisgenoten, die zich gedurende de lopende jaargang aanmelden kunnen steeds rekenen op toezending van de reeds in dit jaar verschenen nummers. Leden van de oudheidkundige verenigingen hebben recht op de reductie van ƒ 1.- mits zij bij inschrijving het abonnement onmiddellijk betalen.

Nu het zomerseizoen is aangebroken gaan velen er op uit om aan zee, in bos of heide nodige ontspanning te zoeken. Een goede gelegenheid om ons blad onder de aandacht te brengen van familie, vrienden en kennissen. Er is altijd plaats in onze wagen en hebt u proefnummers nodig, vraagt u ze dan even aan bij de uitgever.

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.