Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 5 » pagina 159-160

De Boekenla

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 5, pagina 159-160.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

„LEVENDE FOLKLORE”, door J. H. Kruizinga. Uitgeverij „De Torenlaan” te Assen. Prijs ƒ 10,50.

In een Londens weekblad schreef de Engelsman John Thoms in 1846 een artikel, waarin hij zijn landgenoten aanspoorde om zich, naar het voorbeeld van de bekende gebroeden Grimm (u weet wel, van de sprookjes) te wijden aan de studie der volksuitingen. Boven zijn artikel plaatste hij het woord Folklore. Hij bedoelde hiermee: de leer van het volk.

Door klank en begripsinhoud heeft dit woord zich wereldburgerrecht verworven. De ons welbekende folklorist, de heer J. H. Kruizinga, heeft een zeer nauwkeurig onderzoek ingesteld naar de volksgebruiken in Nederland en Vlaanderen, welke nog in ere worden gehouden. In zijn keurig uitgegeven boek, verlucht met vele illustraties uit het archief van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, bepaalt hij zich tot de levende folklore en doet ons het genoegen geen verwarring te stichten door nu eens niet in onbruik geraakte tradities op de ruggen te spelden van onze levende landgenoten, die toch al zo volgaarne in het boerenpak worden gestoken terwille van zekere show-business.

Kruizinga heeft de balans opgemaakt van alle nog in gezondheid voortlevende volksgebruiken en daarom zult u hem niet ontmoeten aan de zijde van de Pinksterbruid uit Schermerhorn, maar wel bij de knikkeraars van Grootschermer, in de korrie op de Zaanse loilak, op Pinksterdrie te Purmerend of ziet u hem tracteren op Hoornse sprits.

Zijn boek is juist door de beperking en door de wijze van rangschikking van de gegevens overzichtelijk geworden. Het werk begint met de folklore van het jonge leven en eindigt met die van de dood, terwijl de kalenderfeesten hem de weg deden volgen van Nieuwjaarsmorgen tot Oudejaarsavond. De schrijver is er in geslaagd zich los te maken van zijn kaartsysteem en een zeer overzichtelijk en belangwekkend beeld te geven van ons rijk geschakeerde folkloristische landschap. De sprekendste kleuren treft ons oog in de zuidelijke en oostelijke landstreken, terwijl die in onze gewesten wat schijnen te verbleken. Wij leven hier wat meer in het felle „schijnsel” van het moderne jachtende leven. Het is ons zeker vergund dit licht wat te temperen en aandacht te schenken aan het eigene patroon van ons nationale volksleven. De Hoornse Jeugdraad heeft door goede zorg de kleur van eigen stad reeds beschermd door mede te werken bij het organiseren van traditionele kinderfeesten in navolging van de Zaandamse Gemeenschap.

Het is echter van het uiterste belang om de oude gebruiken zo zuiver mogelijk te handhaven. Het wordt zeer bedenkelijk als een rijmende organisator een poging gaat wagen om nieuwe Sint Maartenliederen te introduceren of streekgebruiken van elders gaat overpoten. Juist daarom is het zo goed, dat werkelijk deskundigen als Kruizinga c.s. voorlichting geven. Wij zijn blij dat hij dit boek heeft geschreven en kunnen u stellig aanraden uw folkloristische kennis er door te verrijken.

De levende folklore geeft stijl aan de gemeenschap en biedt afweer tegen de voortschrijdende vervlakking.

 


Hé, is dat Westfries?

397. Ouwerwisse (ouderwetse) stoelen hebben nog triemen (sporten, steunlatjes tussen de poten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.