Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1953 » No. 10 » pagina 290

In memoriam F. C. A. Gebhard

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 8e jaargang, 1953, No. 10, pagina 290.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Mr. Jan Korf.

15 November 1885 - 8 November 1953

Bij het overlijden van Fredrik Coenraad Adriaan Gebhard past ook in De Speelwagen een woord van herdenking.
Zoon van een bekend hoofdstedelijk journalist, die een grote kennis bezat van Amsterdams historie, had de heer Gebhard - vanaf het begin dezer eeuw in Zaandam woonachtig - in grote mate eerbied voor wat het voorgeslacht had gedaan, en belangstelling, tot in details, voor de werken van zijn eigen generatie en voor hetgeen jongeren zich voornamen tot verdere ontplooiing van 's mensen geestelijke gaven te doen.

Zijn veeljarige arbeid voor Zwaardemaker's Handel en Industrie n.v. (over dit geslacht en deze firma zou een boek zijn te schrijven) heeft het hem niet steeds gemakkelijk gemaakt om tijd te vinden voor werk op cultureel en maatschappelijk gebied. De zeer vele functies, desondanks op die terreinen door hem in de Zaanstreek bekleed, leggen getuigenis af van zijn ernstige wil om aandeel te hebben in het bevorderen van een plaatselijke samenleving, welke ook aan niet in geld waardeerbare zaken een ruime plaats zou bieden.

Vele Zaanse organisaties zullen de heer Gebhard missen.
Niet in de laatste plaats de in dit blad meermalen gememoreerde Zaandamse Gemeenschap, wier voorzitter hij was.

Mr. Jan Korf

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.