Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1954 » No. 1 » pagina 21-22

Grin

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 1, pagina 21-22.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: Mr. J. Belonje.

Aan de oostzijde van het gedeelte Wadweg, dat onder de gemeente Barsingerhorn het Nieuwe West-Friesche Kanaal verbindt met de West-Friesche Dijk ter hoogte van het begin van de Slikkerdijk, ligt het aan menigeen bekende „Rietbos van Schagen”. Ten zuiden van dit Rietbos ligt een molenerf en juist tegenover dit molenerf begon aan de oostzijde van de Wadweg vanouds al een groen weggetje, hetwelk, na één bocht naar het noorden te hebben gemaakt, een langwerpig, min of meer grillig gevormd en iets hoger gelegen stuk grond bereikt.

Dat stuk grond, hetwelk op een afstand van ca. 500 m binnen de West-Friesche Dijk in de Kaagpolder gelegen is, heeft een naam. Het heet Grin.

Op oudere noch op nieuwere kaarten, met uitzondering van die van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, vinden we dit erf vermeld.
De naam Grin is ongetwijfeld oud.

Ter illustratie daarvan diene, dat ik in een acte, verleden ten overstaan van de notaris C. Achterkerk te Schagen d.d. 16 September 1658 (Inventaris Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem, dl. 4557) de mededeling vond, dat compareerde:

... Aerjen Jansen Schoütt woonende op Grin inde banne van Barsingerhorn out 58 jaere verclaerde waer ende waerachtich te weesen tgeene volght ten versoecke ende requisitje vande heere van Kalantsoogh ende eygenaers vande buijten gronde vant Koegras hoe waer is dat hij...

Ook als familienaam is de naam Grin, vooral in het noordelijke deel van onze provincie goed bekend. Zonder twijfel duidt deze naam dus op een afkomst van dit oude perceel.

Mr. J. Belonje

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.