Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 3 » pagina 67

Nabeschouwingen en vooruitzichten

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 3, pagina 67.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Naar aanleiding van de Culturele Dag 1954

De Culturele Dag, welke onlangs in Bergen werd gehouden, heeft ons uitzicht geboden op hoog niveau over verleden en toekomst van onze provincie. Er is onder woorden gebracht, wat velen aarzelend op de lippen lag. Het moet mogelijk zijn om alle streven naar regionale cultuurverheffing te coördineren en met inzet van alle krachten te stimuleren. Geluiden, welke wij in de kring van onze reisgenoten zo dikwijls beluisterden, maar die nog te zwak doorklonken, hoewel wij tot onze vreugde mochten constateren, dat ze toch wel gehoord werden. De medewerking van Provinciale Staten en Anjerfonds om onze Speelwagen rijdende te houden moge hiervan getuigen. De samenwerking van de oudheidkundige verenigingen, welke door ons wordt voorgestaan, is misschien niet zo zeer bescheiden gebleven omdat de goede wil ontbrak, maar wel omdat alles zijn tijd moet hebben. Maar van afwachten alleen kan het niet komen. Op een bepaald moment moet de gerijpte vrucht geplukt worden, voordat deze afvalt. De grote betekenis, welke wij hechten aan de Culturele Dag 1954 ligt in het feit, dat hier duidelijker dan ooit een cultuurideaal voor de geest is gesteld. Het nastreven van dit ideaal vraagt medestrijders uit alle lagen van de bevolking en krachtige leiding, welke zich bewust is van haar hoogst verantwoordelijke taak. Noord-Holland is een kwetsbaar gewest. Een organische eenheid is het cultureel maar nauwelijks, zoals het dat waterstaatkundig in sterkere mate is. Laat ons hopen dat de bindende kracht, welke hiervan uitgaat, zal bijdragen tot een bewustwording van onze gewestelijke saamhorigheid.

Het is ons een groot genoegen om deze rit bij u in te leiden een drietal prominente reisgenoten, welke op eigen wijze nabetrachtingen houden over de Culturele Dag. En wanneer u naar aanleiding hiervan uw wederwoord wilt zeggen of uw bijval wilt betuigen, dan geeft u ons maar een tikje op de schouder.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.