Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 6 » pagina 170

M. Zwaagdijk †

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 6, pagina 170.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons de droeve tijding, dat de heer M. Zwaagdijk aan de gevolgen van een verkeersongeval in zijn woonplaats 's-Gravenhage op zevenenzeventig-jarige leeftijd is overleden.

De heer Zwaagdijk, Westfries van geboorte, was bij onze reisgenoten bekend als een zeer trouwe medewerker. Hij genoot een grote reputatie als folklorist op het gebied van de kinderspelen. Zowel in de bundels van het Historisch Genootschap Oud-Westfriesland als in ons blad verschenen van zijn hand vele opstellen, waarin hij zich deed kennen als een bij uitstek deskundige schrijver en een vriend van de jeugd. Als onderwijzer heeft hij veel gedaan om de oude kinderspelen tot nieuw leven te wekken. Hij wist maar al te goed dat de jeugd, door het moderne verkeer – waarvan hij helaas zelf ook slachtoffer werd – in speelmoeilijkheden is geraakt. Het bestrijden van de spelcrisis, door het propageren van de veelzijdige overgeleverde volksspelen, was het ideaal waarvoor hij onvermoeid tot op hoge leeftijd ijverde.

In hem verloren we een groot paedagoog „van straat en speelplaats”, een folklorist van betekenis en bovenal een uiterst bescheiden onbaatzuchtig mens.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.