Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » De Speelwagen » 1954 » No. 10 » pagina 319

Jan Cornelis van den Berg †

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 10, pagina 319.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

De vereniging Oud Edam leed een zwaar verlies door het overlijden van haar secretaris, de heer Jan Cornelis van den Berg.
De overledene was degene, die in 1943 de stoot tot oprichting van de vereniging gaf. Met zeer grote ijver, steeds vol nieuwe initiatieven, was hij ondanks zijn zwakke gezondheid tot het laatste toe de stuwende kracht en de ziel der vereniging.
Niet alleen bij Oud Edam, maar ook bij vele andere plaatselijke verenigingen en comitë's laat hij een leegte achter.
Regelmatig heeft de overledene als afgevaardigde van Oud Edam deelgenomen aan de vergaderingen, welke voorafgingen aan en de instelling tengevolge hadden van de „Wagenwacht”.
Bij vele oudheidkundige verenigingen in ons gewest en daarbuiten was hij een goede bekende, hetzij door de sympathieke en punctueel voorbereide wijze, waarop hij bij hun excursies als gastheer optrad, hetzij door de prettige manier waarop hij bij de jaarlijkse excursies van Oud Edam „zijn” vereniging presenteerde.
Vijanden had hij niet, slechts vrienden.
Al die vrienden, waaronder alle leden van Oud Edam gerekend kunnen worden, legden aan zijn doodsbed een krans met slechts deze drie woorden: „Dank voor alles”.
Zo simpel, zo allesomvattend, zo kort en zakelijk zou hij dit voor zijn vrienden ook gezegd hebben

W.B.K.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.