Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » De Speelwagen » 1955 » No. 3 » pagina 65-67

Stompetoren blijft Stompetoren!

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 10e jaargang, 1955, No. 3, pagina 65-67.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

In de Schermer halverwege de Noordervaart staat ten zuiden daarvan de Nederl. Hervormde Kerk. De toren heeft géén spits en dit opvallend gemis gaf hem zijn naam, die tevens de naam werd van de buurt bij de kerk: Stompetoren.

Eerst ruim vijfentwintig jaren ná de bedijking, in 1663, werd de kerk voltooid. Zij is een mooi voorbeeld van Protestantse kerkenbouw in traditionele stijl, een stijl nl. die nog steunt op de Gotische van vóór de Hervorming: de plattegrond heeft de vorm van een Latijns kruis, de vensters zijn spitsboogvensters.

Wat zou Stompetoren zijn zonder zijn stompe toren (Tekening M. Oortwijn)
Wat zou Stompetoren zijn zonder zijn stompe toren
(Tekening M. Oortwijn)

Kerk en toren ondergingen een grondige en hard-nodige restauratie die onder leiding van de Amsterdamse architect H. Knijtijzer onlangs tot een goed einde werd gebracht, door aannemer Prett.

Op Woensdag 6 April vond de plechtige ingebruikneming van de gerestaureerde kerk plaats. De Commissaris van de Koningin, dr. M. J. Prinsen, overhandigde na een hartelijke toespraak aan de president-kerkvoogd, de heer Jb. Posch, de sleutel van de kerk.

Het is met kerken als met molens: als ze niet meer beantwoorden aan hun bestemming, als de molen niet meer maalt en als de gemeente niet meer ter kerk komt, dan dreigt onmiddellijk het verval.

Moge deze karakteristieke polderkerk ook in deze tijd haar taak behouden en een middelpunt zijn van geestelijk en godsdienstig leven.

Oterleek, Graft, Koedijk hebben hun kerken helaas verloren. De Schermer bevolking heeft haar kerk behouden. Gelukkig, want ik vraag u: wat zou Stompetoren zijn zonder zijn stompe toren?

In oude luister (Tekening M. Oortwijn)
In oude luister
(Tekening M. Oortwijn)

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.