Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1955 » No. 9/10 » pagina 262

Een woord ten afscheid

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 10e jaargang, 1955, No. 9/10, pagina 262.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Met een tuil witte herfstbloemen, saamgebonden door een lint, met het opschrift „Een laatste groet van De Speelwagen”, hebben enkele vertegenwoordigers van redactie en Wagenwacht begin December van het vorig jaar afscheid genomen van de heer Meijer, drukker-uitgever van ons orgaan en nauwelijks enkele weken later staan redactie en Wagenwachtleden weer bijeen om voorgoed afscheid te nemen van de brede lezerskring van een blad, dat thans tien jaar achtereen in onze provincie is verspreid geweest.

Wanneer dit laatste nummer van de pers is gekomen en door de goede zorgen van de Wormerveerse uitgeversmaatschappij is verzonden, wordt een streep gezet onder het vele werk, dat aan deze culturele uiting is verbonden geweest.

Het zal voor ons, die zeer nauw waren betrokken bij de verzorging en uitgifte van dit orgaan, vreemd zijn als De Speelwagen niet meer zal verschijnen en ook de trouwe lezerskring zal dit heengaan zeer betreuren, doch de financiële zijde van de exploitatie noodzaakte ons de verdere uitgifte te beëindigen.

De Wagenwacht-commissie wil in dit afscheidswoord allen dank zeggen, die op enigerlei wijze hebben medegewerkt aan de verschijning van het historisch-folkloristisch tijdschrift, in het bijzonder Drukkerij Meijer, de beide redacteuren Köhne en Wortel en de historische genootschappen in ons gewest, die in de loop der jaren de uitgifte hebben gestimuleerd.

D. Breebaart
C. J. Kordes
W. B. Klepper
C. J. Stins

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.