Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » De Speelwagen » 1955 » No. 9/10 » pagina 263

Schagens toren zingt

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 10e jaargang, 1955, No. 9/10, pagina 263.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: W. J. Wognum.

De na de beruchte kerkbrand van 1895 in 1897 als een Phoenix uit zijn as verrezen gemeente-toren van Schagen is een zeer fraai bouwwerk. Reeds van verre valt hij op in het vlakke land in de kop van Noord-Holland, tezamen met zijn trouwe metgezel, de toren van de r.k. kerk. Van deze laatste, die in een zeer strakke lijn is gebouwd, onderscheidt hij zich door een zekere speelsheid van lijnen. In het historische stadje beheerst deze toren de gehele Markt en zelfs drukt hij een stempel van speelse schoonheid op de gehele plaats.

Dit spel van schoonheid en speelsheid wordt nu onderstreept door het feit, dat deze toren sedert 3 december 1955 tot een zingende toren is geworden.
Door een in deze tijd weldadig aandoende samenwerking op financieel gebied tussen de burgerij en de gemeentelijke overheid is deze fraaie toren thans van een prachtig carillon voorzien, dat op ieder kwartier, half en heel uur zijn vrolijke wijsjes over het stadje uitstrooit.

De bekende klokkengieters, de Fa. Gebr. van Bergen te Heiligerlee, hebben de toren - een schepping van de bekende architect Van der Steur - van een carillon van tweeëndertig klokken en klokjes voorzien. Door de kundige wijze, waarop dit klokkenspel in de toren is geplaatst, zijn die klokken goed zichtbaar opgehangen en onderstrepen als het ware de fraaie lijnen van de toren. Schagen kan zich zodoende met zijn fraaie, zingende toren thans op een zeer rijk bezit beroemen.

„Het volk der Nederlanden, van het nauw van Calais tot den Dollart, is van ouds bezield geweest met een geest van individueelen vrijheidszin. En van dien geest zijn onze torens de sprekende, de zingende symbolen.” Deze uitspraak van de grote carillonkenner en -beschrijver mr. A. Loosjes, is hier wel zeer van toepassing. Moge het carillon een tijdperk van vrede en welvaart voor het stadje ingeluid hebben en moge het tot in lengte van jaren zijn schone en vrolijke klanken over Schagen blijven strooien.

W. J. Wognum

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.