Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Liederen en voordrachten van vroeger

Huize Avondlicht

Gedicht over Huize Avondlicht in Hoorn afkomstig uit een oud schriftje van Geertje de Beurs-Koorn (14-04-1873 — 7-12-1954)
(gedicht van onze Oom D. Pijper)

Als de zomeravond daalt
't Landschap noch in 't zonlicht praalt
Als met goud omgeven
Dan is over 't algemeen
Kalm en rustig om ons heen
In West Frieslands dreven.

Als de schaduw langer wordt
Als het groene blad verdort
Zijn dit stille wenken
Voor ons van beteekenis
En de mensch die ernstig is
Geeft 't stof tot denken.

Want 't menschelijk bestaan
Is een komen en een gaan
En dit geldt voor allen
Of ge vast of stevig staat
Eenmaal moet ge vroeg of laat,
Als de anderen, vallen.

Als de stroom wat minder bruist
En de storm wat kalmer ruist
Dan in jonger dagen
Dan is er zoo menigeen
Die de menschen om zich heen
Steun en hulpe vragen.

Zoo is ook 't oog gericht
Op den Huize Avondlicht
Hier in de omgeving
Naastenliefde, hulpbetoon
Deze deugden zijn zoo schoon
In de samenleving.

Avondlicht, het klinkt alom
Parel van het Christendom
Huis van stille vrede,
Rustoord na zoo menig strijd
Toonbeeld van menschlievendheid
Heil u, is mijn bede.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.