Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Liederen en voordrachten van vroeger

Bondslied
Oh, Vrouwen van het land

Bondslied van de Plattelandsvrouwen afkomstig uit een oud schriftje van Geertje de Beurs-Koorn (14-04-1873 — 7-12-1954)

Wij, vrouwen van het land
Zijn hecht aaneen verbonden
Wij streven hand aan hand
En maken sterk onze bonden!
Het heden roept ons op
Om onze kracht te wijden
Te helpen volk en land
Naar hooger doel te leiden.

Ons drijft éénzelfde drang
Ons bindt éénzelde streven
Omhoog voert onze gang
Naar schooner vorm van leven.
Wij ploegen onze grond
En zoeken goede wegen
Te zijn het platteland
Tot steun, tot kracht, tot zegen!

Kom, plattelandsche vrouw!
Help mee naar uw vermogen
Uw ernst, uw wil, uw trouw
Zal onze kracht verhoogen.
Wij willen voor ons volk
In vreugde en vertrouwen
Tot heil van 't Vaderland
Aan schooner toekomst bouwen!

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.