Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Liederen en voordrachten van vroeger

Een gouden feit

Gedichten voor Ant bij haar vijftigjarig jubileum (1882-1932) als hulp in de huishouding bij dokter Van Balen Blanken.

Morgen herdenkt Ant van Docter de dag waarop zij voor vijftig jaar bij de familie Van Balen Blanken in functie trad.

Beste Ant, ik moet je schrijven
Zoo maar 'n enkel simpel woord
Want ik heb zoo dezer dagen
Van je gouden feest gehoord.
Vijftig jaar dat is een boekdeel
Vol van lief en vol van leed
Vijftig jaar brengt menig bladzij
Die je nimmer meer vergeet.
Jij was Docters trouwe hulpe
Reeds in 't huis bij boer de Jong
En jij weet net als de docter
Wat beteekend ‘stil going strong’.
Vijftig jaar een menschen leeftijd
Ja, at gaat de tijd toch snel
Twee November twee en tachtig
Weet je van dien dag noch wel?
Twee November twee en dertig
Is het nu, de tijd vlied heen
En jij werd in al die jaren
Met heel de familie een.
Trouwe Ant, m'n beste wenschen
Met dit werk'lijk gouden feit
En ik hoop dat het mag blijven
Zoo als 't is noch langen tijd
Morgen bljven wij een wijle
Samen bij deez'mijlpaal staan
En dan moet het weder voorwaarts
Met Gods zegen zal 't wel gaan. Hans
Gisteravond bij het lezen
In de Westfrieschen courant
Daar zag ik neergeschreven
Een wens aan Docters Ant.
Dat deed me noch eens denken
Aan een jaar of tien geleên
Toen gingen we op receptie
Naar Docters woning heen
Dat is ons nu niet mogelijk
Want 't Huis dat is niet meer
En naar de Streek te toeren
Dat lijkt osn wel wat ver.
Hiermee ons filisetatie
Met dit zoo'n heuglijk feit
Toch met de vijftig jaren
Van toegenegenheid
Bij Docter en familie
In Huiselijke kring
Met Arbeid, steun en hulpe
Dat is toch wel zonderling.
Nogmaals onze beste zegen
Met 't zeldzaam Jubeleê
En hierbij vele groete
Gegroet van onze Twee.

G. de Beurs-Koorn
S. de Beurs
Spanbroek, 2 Nov 1932

 


Hé, is dat Westfries?

323. Op carnaval had ie zich verkleed; hij zag er kakkelollig uit (potsierlijk, belachelijk, als 'n hansworst); de meesten konnen 'm geniesen (herkenden 'm niet eens).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.