Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Thema's » Alkmaar

Alkmaar

Register: Alkmaar
(Ach Lieve Tijd - West-Friesland)

Alkmaar, zeven eeuwen stad
(De Speelwagen 1954, No 4, compleet).
Het is een uitmuntende gedachte van de redactie van De Speelwagen geweest om het vierde nummer van deze jaargang aan het zevenhonderd-jarig bestaan van Alkmaar als stad te wijden.
Het bestuur van de Vereniging „Oud Alkmaar” heeft dit van harte toegejuicht.
Enige deskundige schrijvers hebben zich bereid verklaard een bijdrage voor dit nummer te leveren. Deze zullen de sluier van het verleden weer voor een deel wegtrekken.
Alkmaar is in vele opzichten altijd een bevoorrechte stad geweest. Ook nu nog heeft zij dat behalve aan haar historische schoonheid, mede aan haar omgeving te danken. Zonder twijfel blinkt zij onder haar zusters van gelijke omvang uit.
Dit nummer van De Speelwagen zal voor de Alkmaarders, die hun stad liefhebben een boekje van bijzondere waarde zijn. Wij hopen, dat het door velen van hen, die nog geen abonnement op De Speelwagen hebben, zal worden gekocht.
Het is een mooie en blijvende herinnering aan het zevenhonderd-jarige Alkmaar als stad.

 

(Foto: Creatief Westfries)
(Foto: Creatief Westfries)

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.