Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Thema's » West-Friesland

West-Friese volksliederen

Dut is 't land

Nel van Laren-Zwuup
Muziek: Dut is 't land.
Dut is 't land weer de tullepe bloeie.
Kleure staan breid uit te pronk op de bouw.
Vlak is de woid met de zwart bonte koeie.
Dut is 't land weer ik zoveul van hou.
Wolke en water met môlens en boôtjes,
bloeiende waltjes en honderde sloôtjes.
Nooit zou ik hier meer vedaan wulle want,
Dut is m'n oigen Westfriese land!

Stolpe en stadjes, de tuine en durpe
Alles loit mooi as een prentje te koik.
Met deer omheen zo vertrouwd en geduldig
altoid die heêl ouwe Westfriese doik
't is weer we thuis hore alle saizoene,
zeumer en winter bai al wat we doene
Nooit zou ik hier meer vedaan wulle want,
Dut is m'n oigen Westfriese land!

Dut is 't land van m'n vader en moeder
Dut is de plek weer ik groôt worren bin.
'T bloift hier voor altoid een deêl van m'n leven
weer ik de taâl en de mense nag ken.
Gun me de band met m'n jeugd en 't verleden
koik met me mee nei de toekomst en 't heden
Nooit zou ik hier meer vedaan wulle want,
Dut is m'n oigen Westfriese land!


West-Fries Volkslied

Tekst: D. Pijper
Muziek: H.A. Maas, wijs: oud Oostenrijks volkslied


Vrije Friezen, laat ons zingen
Ongedwongen, vrij en blij
Laten w'ons in 't koorlied mengen
Van West-Frieslands burgerij.
Vrijheid bruist in onze harten
Vrijheid kenmerkt onze zang,
Vrijheid is ons aangeboren:
Fries en vrij - ons leven lang!
(laatste twee regels: bis)

Land, omringd door zware dijken
Land, ontwoekerd aan de zee,
Met je groene klaverweiden
En het prachtig zwartbont vee:
Met je bloeiende landouwen,
Kostb're akkers, golvend graan
Vruchtentuinen, groentenbouwen:
Bronnen van ons volksbestaan.
(laatste twee regels: bis)

Land van Radboud, Coen en Schouten
Willem IJsbrandsz Bontekoe,
Land van onze Paulus Potter
Nooit ben ik je prijzens moe!
Plekje grond, rijk aan historie
Waar de zee ruist langs het strand,
'k Zing je roem, je glans, je glorie:
'k Heb je lief, West-Friezenland!
(laatste twee regels: bis)

West-Fries Volkslied.


Volkslied van West-Friesland

Tekst: notaris H. J. van Veen, Schagerbrug 1950

Grootse luchten, wijde verten
Molens, dijken, zwartbont vee,
Bogaards, akkers, golvend koren
Van 't IJsselmeer tot aan de zee.
Zon en wind op boerenerven,
Langs een vaart met ruisend riet.
Stoere werkers, blonde kind'ren
Dat is 't wat West-Friesland biedt.

Vrije mensen, flink en vaardig
Wars van dwang en fris van geest,
Op de zelfgewonnen gronden
Altijd eigen baas geweest!
Hoedt uw taal en houdt uw zeden
En verzaakt uw landaard niet.
Vrij en ruim en fris en eerlijk
Dat ieder zó West-Friesland ziet!


West-Friesland

Tekst: G.C. van Balen Blanken
Wijs: Engels volkslied


Geen plekje op deez' aard
Mij dier- en meerder waard:
West-Friesland mijn.
'k Heb hier moe gespeeld
in and'rer vreugd gedeeld
ook and'rer leed geheeld
West-Friesland mijn!

Wat 't leven geven kan
'k Kreeg ruim mijn deel ervan
West-Friesland mijn.
Toen 't leven zich ontspon
En ik mijn rechten won
Mocht 'k doen hier wat 'k kon
West-Friesland mijn!

Gij hebt mij ruim gevoed
Gij geeft mij levensmoed
West-Friesland mijn.
Gij zaagt mij hier omringd
Door een familiekring
Met wie 'k door het leven ging
West-Friesland mijn.

Ja, al mijn heil op aard
Hebt gij mij steeds bewaard
West-Friesland mijn.
Nooit stond ik hier alleen
En ga ook 't leven heen:
Wij blijven eeuwig één!
West-Friesland mijn!


West-Friesland lied

Tekst: Gerardus Does
Op de wijs van: “Waar het lied der branding ruist”


Waar de golfjes kabb'len langs het IJsselmeer
hurken achter dijken vele dorpjes neer.
Daar ligt ons West-Friesland, 't land van veld en wei,
waar de bollen groeien in een bonte rij.
Ja, daar wil ik wonen, land van sloot en riet.
Dat is ons West-Friesland, dat vergeet ik niet!

Waar de leeuwerik zijn schoonste zangen zingt,
waar des avonds zacht en teer het Ang'lus klinkt.
Dat is ons West-Friesland met zijn bonte vee,
waar de bollen bloeien als een lentefee.
Hier en daar een molen als een wachter staat.
Dat is ons West-Friesland, dat ik nooit verlaat!

Waar de winter alles hult in witte sneeuw,
waarin wiekend zacht en teer een zilvermeeuw.
Waar langs gladde banen jong West-Friesland zwiert
langs de kale (ook wel: dode) akker waar geen plant (ook wel: bloem) meer tiert.
In het schone schijnsel, mooier nog dan ooit.
Dat is ons West-Friesland, dat vergeet ik nooit!


Zie ook: West-Friese Liederen (Uitgave 1949)

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.