Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Thema's » Wieringermeer

Wieringermeer

De Wieringermeer
(WFON 1968, Ir. L. R. Dijkema, pagina 7-34)
De inpoldering van de Wieringermeer vormt het eerste deel van de uitvoering van het grote nationale project van de afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee, waartoe bij de wet van 14 juni 1918 werd besloten. De Zuiderzeewerken vormden het begin van een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van het inpolderen en droogleggen van gronden in ons land. Lees verder »

Pionieren in de Wieringermeer
(WFON 1968, Th. List, pagina 35-44)
Ondanks hard werken en zuinig zijn tot op een cent had ik, als zelfstandige boer, in de crisistijd het hoofd niet boven water kunnen houden. In 1930 verkocht ik mijn boerderij, maar met de opbrengst ervan kon ik mijn schulden niet eens betalen. Toen ging ik erop uit om te zien of ik in de pas drooggevallen Wieringermeer werk kon krijgen. Lees verder »

Een andere wereld: 'De Meer'
(WFON 1968, Ir. H. H. de Haan, pagina 45-54)
Vanwaar men ook de Meer binnenkomt, men merkt het, het is er anders. Heel duidelijk is dat, als men de E 10 volgt. Uit het zuiden komende ziet men hoe de weg, bevrijd van 't moeizaam volgen van de lijnen van het oude land, plots vrij door het bestaande verder koerst. Men voelt het, deze weg wil niets te maken hebben met het land rondom hem heen. Lees verder »

Plaatselijke benamingen in de zilveren Wieringermeerpolder, I
(De Speelwagen 1955, P. S. Teeling, pagina 163-168)
In mijn jonge jaren, en in die van de meeste lezers van dit tijdschrift, was er van een Wieringermeerpolder nog geen sprake en het toenmalige eiland Wieringen lag in zijn afgeslotenheid stil te dromen temidden van een soms roerige Zuiderzee. Lees verder »

Plaatselijke benamingen in de zilveren Wieringermeerpolder, II
(De Speelwagen 1955, P. S. Teeling, pagina 200-208)
De 85 kleine bedrijfjes van pioniers en tuinders, waarvan hiervóór sprake was, hebben slechts bij uitzondering een eigen naam gekregen. Die boerderijnamen moeten we vooral zoeken bij de grote landbouwbedrijven, waarvan de zelfbewuste pachters van heinde en verre naar de Wieringermeer kwamen, elk met iets eigens mee vanuit zijn geboortestreek. Lees verder »

Wapen van Wieringermeer
Wapen van Wieringermeer

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.