Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » West-Friesland toen en nu » Deel 6. Het zeegat uit » pagina 3

6. Het zeegat uit

Inleiding op deze aflevering

Door de strategische ligging aan zee speelde West-Friesland vanouds een hoofdrol in de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart. In de Middeleeuwen kwamen de eerste West-Friese havenplaatsen als Kolhorn en Enkhuizen tot bloei dankzij de haringvisserij.

De opkomst van de overzeese handel maakte West-Friesland tot een belangrijk knooppunt van binnen- en buitenlandse handelsroutes. De regio leverde niet alleen handelsproducten en zeelieden, maar bracht ook mensen voort die tot dewereldtop zouden gaan behoren op het gebied van de scheepsbouw en navigatie. De Nederlandse handelsbelangen op zee waren zo groot dat de Nederlanden in de 17de eeuw vrijwel permanent in oorlog waren. Tot circa 1650 met de Duinkerker kapers, die de bondgenoten waren van aartsvijand Spanje. In de tweede helft van die eeuw met de Zweden en Engelsen die tevergeefs de Nederlandse hegemonie op zee trachtten aan te tasten. In de Franse tijd (1795-1810) verloor Nederland haar positie als zeemacht.
Latere pogingen om de visserij en handel in West-Friesland weer op het oude niveau te krijgen, liepen op niets uit. In eens belangrijke zeesteden als Hoorn, Enkhuizen en Medemblik herinnerden alleen de oude monumenten nog aan de Gouden Eeuw.
Met de opkomst van vooral het watertoerisme wordt de waarde van deze historische monumenten en de gunstige ligging aan het water herontdekt.


Zeilschepen in de haven van Medemblik (1970) door W. van Dok jr. (WFM)

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.