Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » West-Friesland toen en nu » Deel 8. Tuinders, bollenbouwers en saetluyden » pagina 44-47

8.9 Café De Paus in Lutjebroek

Tentoonstellingen ter lering en vermaak

In café De Paus in Lutjebroek worden allerlei feesten en evenementen gehouden, zoals in een door en door West-Fries etablissement gebruikelijk is. Begin mei 1900 vond hier waarschijnlijk de eerste bloemententoonstelling in West-Friesland plaats. De Bloembollenvereeniging Onderling Belang organiseerde er een tentoonstelling van ‘afgesneden bloemen’ en kondigde aan dat er voor de ‘fraaiste verzamelingen’ prijzen beschikbaar waren.


Bloemententoonstelling de Westfriese Flora in Bovenkarspel in 1953. Aanvankelijk werden de bloemententoonstellingen gehouden in de plaatselijke cafés, maar vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw tot 2005 in de veilinghallen van bloembollen veilingvereniging ‘West-Friesland’ in Bovenkarspel. (WFA)

Bloemen, planten en vruchten laten zien, aan elkaar, aan het publiek en wedijveren om de beste en de mooiste exemplaren, dat zijn de ingrediënten die nog steeds bepalend zijn voor tentoonstellingen in de land- en tuinbouw.
Het tentoonstellingswezen kreeg een belangrijke impuls na het oprichten van stand- en vakorganisaties. Te noemen vallen de Hollandsche Maatschappij van Landbouw (1847), de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (AVB, 1860), de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde (NMTP, 1873) en het Hollandsch Bloembollen Genootschap (HBG, 1895). Die verenigingen met hun structuur van plaatselijke afdelingen hebben veel gedaan aan het organiseren van tentoonstellingen met daaraan verbonden het toekennen van prijzen. Niet alleen ter lering voor hun leden, maar ook tot vermaak van het publiek. Zo stond de afdeling Opmeer van de Hollandsche Maatschappij, die al in 1848 werd opgericht, aan de basis van de befaamde Landbouwtentoonstelling die in 2009 voor de honderdste keer in Opmeer werd gehouden.

De Flora

Op 19 november 1880 werd in Enkhuizen een vereniging van tuinders opgericht die op 4 februari 1881 besloot zich aan te sluiten bij de NMTP als Afdeeling Enkhuizen en Omstreken. Op 1 september telde de vereniging al 75 leden en in die maand organiseerde men de eerste afdelingstentoonstelling. Er zouden er nog vele volgen zoals in 1921 (nog ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan) toen er op 20 april een aparte tulpententoonstelling werd geopend. De tentoonstelling, die al in oktober 1920 begon met de aanplant van ongeveer 20.000 tulpenbollen, duurde ongeveer veertien dagen en trok veel belangstelling. De bollen werden na de bloei op een groene veiling verkocht.

In 1929 werd S. Schaper-Rood voorzitter van de afdeling Grootebroek van de AVB. Het was in de tijd dat de broei van tulpen in kassen opkwam en om die te stimuleren organiseerde zijn afdeling van 7 tot en met 9 februari 1930 in café De Goede Verwachting in Grootebroek een tentoonstelling van gebroeide bolgewassen. Daaruit groeide de Westfriese Flora. Voorzitter van de Flora (sinds 1952 een stichting) werd Schaper-Rood en hij zou dat blijven tot 1971. In 2002 wijzigde men de naam in Holland Flowers Festival en in 2004 verhuisde de tentoonstelling van de bloembollenveiling in Bovenkarspel naar het complex van de vroegere veiling WFO in Zwaagdijk-Oost. Bezoekers uit heel Nederland komen ieder jaar in februari naar het festival. Ze lopen door een hal vol kramen met een variëteit aan producten, maar de meeste belangstelling is er toch voor de kleurrijke bloemenpracht. Daarin verschilt het Holland Flowers Festival niet van die allereerste tentoonstelling in café De Paus.


In 2002 wijzigde men de naam van de ‘Westfriese Flora’ in ‘Holland Flowers Festival’ en verhuisde de tentoonstelling naar de veilinghallen van ‘West-Friesland’, het tegenwoordige CNB-complex, in Zwaagdijk-Oost. De foto dateert van 2009. (Foto TM)

 

Loonbroeien

De in 1912 in Sassenheim geboren Frans van den Hoek verhuisde in 1927 met zijn ouders naar Breezand. Hij bouwde daar in 1930 een broeikasje om in de winter tulpen te gaan broeien. Na zijn huwelijk in 1939 vestigde hij zich op een tuinbouwbedrijfje van zijn schoonvader in 't Veld. Het kleine kasje verhuisde mee. In dat jaar vroeg het bestuur van de afdeling Winkel van het HBG hem om tulpen te broeien voor een tentoonstelling in 1940. Dat was geen geringe opdracht want maar liefst 123 telers met meer dan 130 cultivars deden mee. De tentoonstelling werd een succes.
Van den Hoek zag er brood in en ontwikkelde een tweede tak op zijn bedrijf: die van loonbroeier. Die tweede tak werd na de oorlog het hoofdbestaan. Na zijn dood in 1971 nam zijn zoon Jan het over en werd Van den Hoeks Broeiproevenbedrijf loonbroeier voor tentoonstellingen als de Westfriese Flora en Keukenhof. Het is sinds 2006 onderdeel van de Proeftuin Zwaagdijk.

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.