Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Westflinge » 2008 » 30 januari

Ornamenten wijken niet in Abbekerk

Westflinge
De rubriek Westflinge richt de schijnwerper op het verleden van West-Friesland met een actuele aanleiding. Vandaag aandacht voor een waardevolle boerenplaats in Abbekerk.
(Eerder verschenen in het Noordhollands Dagblad, woensdag 30 januari 2008.)

Door Ed Dekker

ABBEKERK – Als die steen eens praten kon. De gedenksteen die in 1875 een plekje kreeg in de noordelijke gevel van de boerderij Zuideinde 6 in Abbeberk. De boerderij die geen boerderij meer is. Van een koppel koeien tot dementerende ouderen als achterburen.

Zeventig jaar was Zuideinde 6 het domein van de familie Chattellon. Drie generaties Chattellon hebben er geboerd, van 1936 tot in 2006. Eerst als huurder, later als eigenaar van de voorname boerenplaats. Cor Chattellon (1920-1999) heeft er het langste van de drie generaties koeien gemolken. Hij vervulde een aantal vooraanstaande functies in het plaatselijke, maatschappelijke leven.
Zuideinde 6 is een rijksmonument. Van de glorieuze boerenplaats van weleer is echter weinig meer over. De forse stolp is aan de achterzijde onbarmhartig ten prooi gevallen aan de slopershamer, evenals twee grote schuren. De eveneens monumentale paardenstal is vorig voorjaar letterlijk onthoofd in een stevige storm. Alleen het rijke voorhuis is vrijwel volledig intact gebleven.

Historisch Abbekerk

De historie van de boerderij is vastgelegd in het jongste jaarboekje van de Stichting Historisch Abbekerk. Secretaris Els Horsten-Bijlsma beschrijft in ‘Geschiedenis van Abbekerk-Lambertschaag in een verzamelband’ het leven en werken op deze plek. Zij doet dat aan de hand van een uitvoerig gesprek met Fets Elisabeth Chattellon-Molenaar. Zij, geboren in 1923 in Midwoud, is de weduwe van Cor Chattellon. Hun zoon Piet (1961) verhuisde in 2006 van het Zuideinde naar een gloednieuw boerenbedrijf aan de Vekenweg in De Weere. Het land in Abbekerk was nodig voor een ringweg, aangelegd voorafgaand aan een nieuw woonwijkje.
De afgebroken stolp maakt plaats voor een zorgcentrum voor ouderen en dementerenden. Ook komen er huizen voor starters en aanleunwoningen. Oud wijkt voor nieuw, ook in Abbekerk. Een ingrijpende verandering, niet in het minst voor Hans en Marijke Altena. Zij zijn de huidige bewoners van Zuideinde 6.

Oostwoud Wijdenes

Kort iets over de historie van de boerenplaats. De officiële eerste steen is gelegd op 22 juli 1875, door de 13-jarige Jan Oostwoud Wijdenes Mzn. Al eerder was deze plaats bebouwd. Dat blijkt uit aangetroffen kelders en oude funderingen. De waardevolle schouw in de woonkamer dateert uit het begin van de negentiende eeuw.
Als eerste Chattellon kwam Pieter Chattellon (1892-1942) op de boerderij, in 1936. Hij huurde de boerenplaats van Simon Zijp. Pas in 1967 werd zoon Cor Chattellon eigenaar. Als medeoprichter was Cor gedurende vijftien jaar penningmeester van voetbalclub ALC. Veertig jaar was hij bestuurslid van de Hervormde Kerk Abbekerk. Liefst 42 jaar vervulde hij de taak van kerkvoogd. Ook was hij actief bij fanfare Concordia.
Zoon Piet (1961) vormde in 1981 een maatschap met vader Cor. Hij nam in 1996 het hele bedrijf over. Met de verplaatsing in 2006 van het bedrijf naar de Vekenweg verhuisde moeder Fets naar een seniorenwoning aan de Populierenlaan.

Ornamenten

Veel is veranderd, maar de historische ornamenten in het woonhuis zijn gaaf bewaard gebleven. De versieringen zijn vol symboliek en beelden uit de oogst, de visvangst, de jacht en de muziek. Cor Chattellon en Fets Elisabeth Molenaar in 1947, bij hun huwelijk. Cor was de tweede van de drie generaties Chattellon die hebben geboerd aan het Zuideinde in Abbekerk.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.