Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Westflinge » 2008 » 5 maart

Nonnen en meer in ‘Honderd jaar klooster’

Westflinge
De rubriek Westflinge richt de schijnwerper op het verleden van West-Friesland met een actuele aanleiding. Vandaag een uitstapje naar het vroegere klooster in Nieuwe Niedorp.
(Eerder verschenen in het Noordhollands Dagblad, woensdag 5 maart 2008.)

Door Ed Dekker

NIEUWE NIEDORP – Liefhebbers van regionale historie, de rechtgeaarde katholiek, de regiogenoot die zich altijd al heeft afgevraagd ‘hoe en wat’ met het klooster langs de provinciale weg bij Nieuwe Niedorp; ze zullen met genoegen ‘100 jaar Klooster en Kerk in Niedorp’ tot zich nemen.

Het boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het klooster – tegenwoordig priesteropleiding – en de aanpalende Kloosterkerk De samenstellers Matthé Ebbing (vice-voorzitter kerkparochie), Aat Wit (historicus) en NHD-journalist Harry de Jong zijn erin geslaagd een veelzijdig beeld te schetsen van het klooster.
Diensten in de Kloosterkerk hebben jarenlang ook gelovigen uit omliggen dorpen, zoals Aartswoud en Hoogwoud, getrokken.
In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen zijn de Niedorpen een heel oude geloofsgemeente. Werenfridus in Oude Niedorp was ooit een bloeiende rooms-katholieke gemeenschap en in 1250 werd hier een eerste tufstenen kerkje gebouwd.

Sint Lucas

Op een verhoogde terp bij de Westfriesedijk in Winkel vinden we ook al heel vroeg een aan Sint Lucas gewijd dorpje. De torenklok is gegoten in 1480. Nieuwe Niedorp wordt voor het eerst bewoond rond de twaalfde eeuw. In de eenbeukige aan Sint Martinus gewijde kerk was het goed toeven. Het gebouw werd gerekend tot de mooiste kerken van Nederland. In 1574 ging de r.-k. parochiekerk over naar de gereformeerden en later de hervormden.
Het jubileumboek staat vol van zulke historische beschrijvingen. Mede aan de hand van de al eerder verschenen kroniek ‘Franciscus en Clara’ die toenmalig parochiesecretaris Wim Appelman, zuster Ancilla Blijlevens en pater Piet van Kampen schreven. In 1993 stelden zij de geschiedenis van het klooster gedetailleerd op schrift, net als dat van het toen vijftig jaar bestaande rectoraat van de parochie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Hun werk – destijds op bescheiden schaal als geniet kopieerboekje uitgegeven – vormde uiteindelijk de basis voor het nieuwe boek over een eeuw klooster en kerk.

Verhalen

De samenstellers van de jongste uitgave vonden in de kroniek van Appelman, Blijlevens en Van Kampen vele aanknopingspunten voor verhalen waarin vooral de link tussen het katholieke klooster en de naastgelegen dorpen tot uiting komt.
De toevoeging van deze verhalen maakt ‘100 jaar Klooster en Kerk’ niet alleen tot een boek over de geschiedenis van beide katholieke godshuizen en de paters en nonnen die er verbleven. Er komen veel meer aspecten van de plaatselijke historie aan bod.
Zoals de jarenlange strijd om een eigen katholieke school in Niedorp die de politieke verhoudingen danig op de proef stelde. Met name Aat Wit schreef een flink aantal plaatselijke historische verhalen voor ‘100 jaar Klooster en Kerk’. Over de café-winkel van achtereenvolgens Stoop, Honig en Botman, de koek en speculaas uit eigen bakkerij die paters op 11 november uitdeelden aan de Sint Maarten-jeugd, de vermaarde Sint-Nicolaasvieringen voor de jeugd in het klooster, de betrokkenheid van omwonende veehouders die de kloostertuin van mest voorzagen of het oude werkmanshuis, dat tegenwoordig dienst doet als jeugdcentrum Onder de Kastanje. Opvallend is ook de uiteenzetting van Jan van Hulst over het pijporgel in de Kloosterkerk.

Kerkkoor

Jongere geschiedenis is er eveneens volop in het boek te vinden. Over het zestigjarig kerkkoor Sint Cecilia, de vermaarde zuster Blijlevens die tevens wethouder van de oude gemeente Niedorp was, de sponsorfietstocht naar Assisi voor onderhoud van de glas-in-loodramen in het kerkgebouw of de huidige functie van het klooster als priesteropleiding. Rector Luc Georges geeft inzicht in het doorgaans gesloten seminarie Redemptoris Mater.
Vergezeld van oud beeldmateriaal, afdrukken van historische documenten, vriendelijke pentekeningen en de aanvulling van de rectoraatkroniek door Aad Borst maakt dit van het boek ‘100 jaar Klooster en kerk’ tot een fraaie en qua inhoud veelzijdige uitgave.

‘Honderd jaar Klooster en Kerk in Niedorp’ kost 25 euro en is verkrijgbaar bij boekhandel Julius aan de Dorpsstraat 103 in Nieuwe Niedorp, 0226-411276.

 


Hé, is dat Westfries?

352. Buurman was juist bij ons met koppiestoid (de tijd van gezamenlijk koffie of thee drinken in 't gezin te ± 10 uur en 15 uur).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.