Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » WFON » 1926 » Pagina 12-13

Et Voorjaar

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 12-13.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.

door R. Slot (Transvaal).

          Hoe mooi laikt et buiten;
          Kaik, wat en plezier
          Weer, dat glundere fluiten
          Van veugelkes hier,
          Baai 't ofskoid van winter
          Nou voorjaar begint er
Z'n doening. Hoe deigt er dat dartel vertier.

          De bode, die flote
          Zo uithainig, 1) dat
          Ze winter verskote,
          Enn 2) ie kortte z'n pad;
          Zain aiskoeken bane
          Deer skuitjes nou gane
Weerspiegeld enn wiegeld deur wappelend nat.

          Hoe speure de slote
          Weer of baai der kant
          Vol piekige lote,
          Der rietskoten rand
          Weerskainend in kolke
          Baai luchtwelf enn wolke,
Dier skade 3) ors 4) gliss' over 't glaimende 5) land.

          Deer 6) zonlicht omgoten
          De leeuwerik richt
          Nei boven z'n note,
          Z'n zonlicht gedicht,
          Al raizend, al dalend
          De mooijigheid malend,
De skinster 7) van leven enn blomme enn licht.

          Op de woid, die z'n klaver
          De koe mampie 8) vindt,
          Deer riebelt de draver,
          An 't skeip tit er kind,
          Hoe lustig die beelde
          Van voorjaar z'n weelde
Al groeijend en vloeiend, nei 't zondje meer wint.

          In greeuwte van furge 9)
          De bouwer z'n graan
          Zoit 10), staag tussen zoeurge
          Enn hoop, of 't zel gaan
          Voorspoedig of talme,
          Eer goudheerde halme
Voor langmes enn zeekel 11) skeer-reid, zelle staan.

          Enn, seivens, as duister
          Draift weg daags geweld,
          Den laikt er gefluister
          A1 over et veld.
          Den is 't, of gepruttel
          Van water, geruttel
Van blaad' almaar weeran wat wonders vertelt.

          Zok 12) tokies getover
          Is nachtegaals smacht
          In skemerig lover,
          Beluiend in macht
          Van lieflike zangen
          Al levens verlangen;
En stilder wordt alles, al stilder de nacht.

          Zoo waist voorjaar wevend
          'n Wereld er pracht,
          Heel zoetjes an strevend
          Mit wondere kracht,
          In groeien nei stoeurven
          In bloei nei bedoeurven,
De grootheid des Heeren, zain glorie, zain macht.

1) Uitgelaten; 2) enne; 3) schaduw; 4) mooi; 5) glimlachend; 6) door; 7) glinsteren; 8) lekker;
9) voren; 10) zaait; 11) sikkel; 12) zulk. — (Randdialect uit de buurt van Graft.)

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.