Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1926 » Pagina 37

Lente in 't Westfriesche land

Eerder verschenen in West-Friesland's Oud en Nieuw, 1e bundel, pagina 37.
Uitgave: Historisch Genootschap "Oud West-Friesland", 1926.

Hupp'lende lamm'ren in 't malsch-vettegras,
Kwakende kikvorsch in sloot en in plas,
Zingende leeuw-rikken, hoog in de lucht,
Door struiken en boom 't windengezucht.
Dat is Westfriesland, zoo vruchtbaar,zoo schoon,
't Land, waar ik leef, waar 'k geniet, waar ik woon.

Blatende schapen, wit-wollig en zacht;
Dauwende velden, bij avond, bij nacht;
Grazende koeien, bont, schonkig en loom,
't Paard aan den slootkant, in zoet zachte droom.
Dat is Westfriesland, zoo vruchtbaar, zoo schoon,
't Land waar ik werk, waar ik strijd, waar ik woon.

Zacht-blauwe luchten, goudstralende zon,
Groeikracht verspreidend, lichtgevende bron;
Boomen ontbottend, ontluikendde bloem,
't Al levenwekkend: het bijtje zoem, zoem.
Dat is Westfriesland, zoo vruchtbaar, zoo schoon,
't Land dat ik liefheb, het land waar ik woon.

Nijvere bouwer op akker en veld,
Pootend en zaaiend; zijn hoop reeds gesteld
Op een oogst overvloedig, die zijn vlijt
Zal beloonen, zoo de wasdom gedijt.
Dat is Westfriesland, zoo vruchtbaar, zoo schoon,
't Land waar gewerkt wordt, het land waar ik woon.

Ooftboomen, rijk, rein-blank in voorjaarstooi,
Goudgele weiden door d'oogst van het hooi.
Hoog 'n lijster kweelend op 't boerendak,
Laag in de sloot' 't vroolijk eendengekwak.
Dat is Westfriesland, zoo vrucht'baar, zoo schoon;
Gelukkig dat land, geluk wie daar woon'.

Jb. DE JONG.

 


Hé, is dat Westfries?

22. Ik ben drie nachten te warskip geweest (te logeren). We krijgen vandaag twee warskippers (logés, logées).
Volksrijmpje:
Warskippers en vis
Bloiven maar drie dagen fris.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.